wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

V GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 9 maja 2018r. w Szkole Podstawowej nr 6 odbył się V Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I i II pt. "WIERSZE, KTÓRE BAWIĄ I UCZĄ" pod patronatem burmistrza Śremu. Do  konkursu przystąpili reprezentanci 10 szkół podstawowych z naszej gminy:

SP nr 1,  SP nr 2, SP nr 5,  SP Katolicka, SP nr 6,  SP z Krzyżanowa, SP z Nochowa, SP ze Zbrudzewa, SP z Pyszącej i SP z Dąbrowy.


Celem konkursu było propagowanie literatury dziecięcej i doskonalenie zdolności recytatorskich. Wszyscy uczestnicy wykazali się wysokim poziomem tychże umiejętności. Jury po trudnych obradach wyłoniło następujących laureatów:


I miejsce - Julia Nowak ze SP w Dąbrowie i Piotr Bartkowski ze SP nr 2 

II miejsce - Bianka Studzińska ze SP nr 6 i Tomasz Biernacki z Katolickiej SP


III miejsce - Gabriela Tomczyk z Katolickiej SP i Aleksander Sznura ze SP w Zbrudzewie.


Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i  nagrody, których fundatorami byli:  UMiG w Śremie oraz Rada Rodziców działająca przy SP nr6.


Przygotowaniem konkursu zajęły się panie: Iwona Baran, Katarzyna Gulińska, Elżbieta Kociemba, Grażyna Kozak i Romualda Szklanny.

    Bardzo dziękujemy wszystkim Paniom za przygotowanie uczniów, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie recytatorskim.

alt

alt

 

Login Form