• Indywidualne podejście do każdego ucznia. Obserwujemy i wspieramy młodzież zawsze, gdy tego potrzebuje.
Aktywnie współpracujemy z rodzicami naszych uczniów.
• Wykwalifikowana kadra nauczycieli z doświadczeniem, którzy nie tylko przekazują wiedzę zgodną z ustaloną
podstawą programową, ale także przygotowują dodatkowe materiały w celu rozbudzenia kreatywności
uczniów, zaspokajania ich ciekawości i rozwijania cennych umiejętności.
• Budzenie w uczniach poczucia odpowiedzialności, wspomaganie samodzielności oraz rozwój umiejętności
współpracy z innymi ludźmi.
• Pielęgnowanie przyjaznych i partnerskich relacji nauczyciel – uczeń.

Skip to content