Regulamin biblioteki

1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły .

2. Godziny urzędowania biblioteki podane są na drzwiach wejściowych.

3. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Nie wypożycza się książek na nazwisko koleżanek, kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły.

4. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki (w tym tylko jedną lekturę obowiązkową) na okres dwóch tygodni.

5. Uczniowie przygotowujący się do konkursów mają prawo wypożyczenia większej liczby książek jednorazowo.

6. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią zamówień, może przed upływem terminu zwrotu prosić o jego sprolongowanie.

7. Uczeń, który nie oddał książki w terminie nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

8. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.

9. W okresie choroby zakaźnej panującej w domu uczeń nie może korzystać z biblioteki.

10. Czytelnikom nie wolno samemu brać książek z księgozbioru podręcznego.

11. Książek wypożyczonych w bibliotece nie należy wypożyczać innym osobom.

12. Książki i inne dokumenty należy szanować jako dobro wspólne. Zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

13. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków i picia napojów.

14. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki (innego dokumentu) należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej lub większej wartości albo wpłacić jej równowartość po uzgodnieniu z bibliotekarzem. Do czasu uregulowania należności czytelnik jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

15. Na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego książki powinny być zwrócone do biblioteki.

16. W przypadku zmiany szkoły uczeń zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką szkolną.

17. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z niniejszym regulaminem i do bezwzględnego przestrzegania go.

Skip to content