ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

  1. Celem działalności świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki wychowawczej w  godzinach pracy rodziców przed i po lekcjach, w bezpiecznym i przyjaznym otoczeniu, stworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, wypoczynku, nauki i zabawy.

 

  1. Podczas pobytu w świetlicy dzieci mogą odrabiać lekcje, brać udział w zajęciach aktywizujących sprawności poznawcze i manualne: plastycznych, technicznych, umuzykalniających, czytelniczych, ruchowych. Częstą formą aktywności jest uczestnictwo w swobodnych zabawach w małych grupach i korzystanie  z gier, zabawek, materacy.

 

  1. Świetlica jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00.

 

  1. Rodzice (opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do świetlicy składają wniosek do sekretariatu , zawierający wypełnioną Kartę zgłoszenia dziecka (do pobrania u wychowawcy świetlicy, w sekretariacie lub z strony internetowej szkoły). Karta  zawiera  dane dziecka i rodziców ( opiekunów), informacje na temat godzin pobytu dziecka w świetlicy, oświadczenia rodziców dotyczące odbioru dziecka ze świetlicy  oraz  poświadczenie o zaznajomieniu się (na stronie internetowej) z procedurami i regulaminem świetlicy wraz z i ich akceptacją.

 

  1. Dziecko przebywające w świetlicy zobowiązane jest do przestrzegania określonych zasad  dotyczących przede wszystkim: bezpiecznego pobytu w świetlicy,  kulturalnego zachowania się, podstawowych zasad higieny, racjonalnego wykorzystania czasu wolnego oraz do  szanowania sprzętu stanowiącego wyposażenie świetlicy.

 

  1. W pracy z dziećmi wychowawca świetlicy współpracuje z pedagogiem szkolnym, psychologiem i wychowawcami klas.
Skip to content