wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O WIELKOPOLSCE -etap szkolny

Dnia 5 grudnia 2017r. odbyły się w naszej szkole eliminacje Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Wielkopolsce. Jego celem jest przybliżenie uczniom dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jej historii, przyrody, tradycji, gwary i kultury regionalnej, poprzez to kształtowanie poczucia własnej tożsamości oraz związku z regionem. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny obejmuje zagadnienia z języka polskiego, historii, geografii, biologii,  czy plastyki. bierze pod uwagę nauczanie Konkurs na stałe wrósł w cykliczność działań Stowarzyszenia. Współorganizatorami są Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty, Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury.
     Uczniowie uczestniczący w eliminacjach zmierzyli się z testami przygotowanymi przez szkolną komisję. Pytania dotyczyły przeszłości  naszego regionu,  jego środowiska przyrodniczego, wybitnych Wielkopolan.
Do etapu powiatowego, który odbędzie się 5 marca 2018r zakwalifikowali się następujący uczniowie:
1.    Laura Kardasz IV c
2.    Patryk Kubera IV d
3.    Julianna Bartz V e
4.    Leon Wawrzynowicz V b
5.    Bartosz Kurt V a
6.    Maksymilian Bartz VI c
7.    Daria Kominek VI a
8.    Patryk Ławniczak VI b
9.    Julia Komorniczak VII b
10.    Mateusz Kaczmarek VII a

Login Form