wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PARKI NARODOWE W POLSCE

16 marca 2017r. w naszej szkole odbył się XXVI Gminny Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Parki narodowe w Polsce”. Wzięło w nim udział 25 uczniów z 9 szkół podstawowych gminy Śrem.

Głównym celem konkursu było rozwijanie zainteresowań przyrodniczych, wspieranie uzdolnień uczniów oraz integracja i wymiana doświadczeń między szkołami.

            Zadanie konkursowe polegało na rozwiązaniu testu składającego się z 25 pytań zamkniętych i otwartych. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu środowiska przyrodniczego 23 polskich parków narodowych.

Reprezentanci „Szóstki” uzyskali czołowe miejsca: Olga Kaczmarek z kl.5a i Igor Wiśniewski z kl.5b – II miejsce, Klara Ściubeł z kl.5c – IV miejsce. Pozostałe wyniki:

Alicja Włodarczak z Zespołu Szkół Katolickich w Śremie oraz Oliwier Browarny ze Szkoły Podstawowej w Bodzyniewie – I miejsce, Piotr Adamczyk i Tytus Walterowicz z Zespołu Szkół Katolickich w Sremie oraz Ewa Cieślak z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie – II miejsce, Aleksandra Abram z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Nochowie – III miejsce.

Laureatom gratulujemy!!! Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział.

Szczególne podziękowania dedykujemy fundatorom nagród. Są nimi: Urząd Miejski w Śremie, Towarzystwo Miłośników Ziemi Śremskiej, Wielkopolski Park Narodowy oraz Rada Rodziców przy SP6 w Śremie. Organizatorzy: Małgorzata Czarnecka i Ewa Świdurska.

 

alt

alt

Login Form