wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH

W tym roku uroczystość pasowania uczniów klasy pierwszej przypadła w 25. rocznicę istnienia Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie. Apel odbył się 14 października 2016 r., w dniu upamiętniającym powstanie Komisji Edukacji Narodowej.
Pierwszoklasiści przybyli do Szóstki wraz z rodzicami, aby w obecności dyrekcji, nauczycieli oraz zaproszonych gości zostać przyjętym do braci uczniowskiej SP nr 6. Jako pierwszy głos zabrał dyrektor Maciej Formaniak, który życzył uczniom radosnych chwil spędzonych w naszej szkole, wielu nowych przyjaźni i sukcesów w nauce. Na uroczystości obecny był także wiceburmistrz Śremu Bartosz Żeleźny. W swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę edukacji oraz ciągłego pogłębiania swojej wiedzy.
Kolejnym punktem programu były występy dzieci ze szkolnego Koła Teatralnego, które zaprezentowały swoje talenty aktorskie w przedstawieniu pt. „Bracia Barscy i ich epoka”. Piękny taniec i nastrojowa muzyka wprowadziły widzów w niepowtarzalny nastrój renesansowej epoki, w której żyli i działali patroni szkoły.  
Dzieci klas I z niecierpliwością oczekiwały  na najważniejszą część uroczystości, którą było pasowanie na ucznia SP nr 6.  Aby jednak mogły do niego przystąpić, musiały złożyć uroczyste ślubowanie:
Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom.
Następnie najmłodsi uczniowie SP nr 6 pochwalili się zdobytymi już umiejętnościami wokalnymi wykonując piosenki:  „Witaj nasza dobra szkoło” i „Pierwszaczek”, za które otrzymali gromkie brawa. Po nich przyszedł czas na pasowanie. Dyrektor Szkoły dotykając mieczem ramienia każdego pierwszoklasisty wypowiadał słowa: Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 6.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały swoją pierwszą legitymację szkolną, akt ślubowania  oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców i  Urząd Miejski w Śremie.

alt

alt

alt

Login Form