środa, grudnia 01, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

LEKCJE WYCHOWAWCZE W KL IV, V, VI

alt

W czwartek 7 maja 2015 r.  działo się w naszej szkole bardzo dużo ciekawych rzeczy dla podniesienia naszego bezpieczeństwa.

Oprócz konkursów i turniejów wiedzy dla klas:
•    IV „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”
•    V „Bezpieczeństwo w sieci”
•    VI „Profilaktyka zachowań ryzykownych”, „Edukacja i profilaktyka pożarowa”
we wszystkich klasach IV, V i VI wychowawcy przeprowadzili lekcje wychowawcze według scenariusza przygotowanego przez pedagoga szkolnego.          
Zespoły klasowe pracowały nad opracowaniem tzw. „Deklaracji klasy” w której znalazły się odpowiedzi na pytanie:  „Co zrobimy w naszej klasie/szkole aby było w niej mniej przemocy?
W ten sposób realizowaliśmy bardzo ważne cele:
•    znalezienie nowych sposobów na ograniczenie agresji i przemocy w zespole klasowym, w szkole,
•    kształcenie postawy szacunku do praw  innych ludzi,
•    rozwijanie poczucia integracji ze społecznością szkolną,
•    uświadamianie możliwości wpływania na otaczające nas warunki życia.
Teraz pozostaje nam tylko życzyć dobrej realizacji wyznaczonych celów.
Powodzenia!

pedagog szkolny
Jolanta Kujawa-Wełyczko

Login Form