środa, grudnia 01, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

SZKLOLNY KONKURS LITEROWANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM: „SPELLING BEE”

Zapraszamy serdecznie uczniów klas III do wzięcia udziału w konkursie!
Pokaż nam jak poprawnie literujesz angielskie słowa!
Przewidziane nagrody i dyplomy!


1. Cele konkursu:
- rozwinięcie umiejętności poprawnego literowania w języku angielskim,
- doskonalenie znajomości ortografii,
- motywacja uczniów do nauki ortografii.
2. Organizator:
- organizatorem jest Szkoła Podstawowa nr 6 im Braci Barskich w Śremie. Nauczyciele odpowiedzialni za przygotowanie konkursu – mgr Martyna Antoniewicz; mgr Anna Gawroniak
3. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń z klas III
- chęć uczestnictwa należy zgłosić u swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 30.03.2015
4. Zakres programowy:
- uczniowie przygotowują się z literowania słów z podręczników obowiązujących w klasach I-III tj. Our Discovery Island. Zakres słownictwa będzie zgodny z programem nauczania w klasach I, II i III
5. Zasady i przebieg konkursu:
 Konkurs odbędzie się 31.03 2015 w Sali nr 8
Godzina zostanie podana w późniejszym terminie : prawdopodobnie od 12:45.
 Konkurs odbędzie się w dwóch etapach:
- I etap – uczniowie będą literować  wylosowane wyrazy, które poda im w języku angielskim nauczyciel.
- w II etapie dyktando: uczniowie będą zapisywać wyrazy literowane przez nauczyciela,
- III etap: (jeśli nie uda się wyłonić zwycięzcy) uczniowie będą zapisywać literowane przez nauczyciela zdania.
6. Nagrody:  
Trzy najlepsze osoby otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe oraz zostaną zakwalifikowane do konkursu Powiatowego organizowanego przez SP4 w Śremie.

alt

Login Form