wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Konkurs piosenki - 2014

altZapraszamy do udziału
w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej

„You Can Sing”- etap szkolny

 
Konkurs Piosenki odbędzie się 10 grudnia 2014 roku godz.11:00  (sala nr 8) w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.

 


I. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas I-VI.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch etapach edukacji : klasy I-III i IV-VI.
3. Występować można jako solista lub duet.
4. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 9 grudnia swojemu nauczycielowi języka angielskiego
5. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż ok 5 minut.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych musi być jedynie nagranie instrumentalne na płycie CD, pen-drive (bez słów, półplayback).
7. Płytę z podkładem muzycznym należy przynieść w przed dzień konkursu tj. 9.12.2014 do swojego nauczyciela języka angielskiego. W dniu konkursu prowadzące nie odpowiadają za ewentualne problemy z nagraniem.  
8. Uczeń powinien rozumieć słowa piosenki.
9.Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika .
10.Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
Show us your vocal capabilities!                                                  alt

 

 

Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
„You Can Sing”- etap szkolny


Konkurs Piosenki odbędzie się 10 grudnia 2014 roku godz.11:00 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.

I. Cele konkursu:
* prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
* propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
* promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
* motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
* promocja nowych talentów,
* utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową,
* przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
* budzenie wiary we własne siły i talent.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas I-VI.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch etapach edukacji : klasy I-III i IV-VI
3. Występować można jako solista lub duet.  
4. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 9 grudnia swojemu nauczycielowi języka angielskiego
5. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku angielskim trwającą nie dłużej niż ok. 5 minut.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych musi być jedynie nagranie instrumentalne na płycie CD, pen-drive (bez słów, półplayback).
7. Płytę z podkładem muzycznym należy przynieść w przed dzień konkursu tj. 9.12.2014 do swojego nauczyciela języka angielskiego. W dniu konkursu prowadzące nie odpowiadają za ewentualne problemy z nagraniem.  
8. Uczeń powinien rozumieć słowa piosenki.
9.Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika .
10.Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
III. Ocena i nagrody:
1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się dwaj nauczyciele języka angielskiego, oraz nauczyciel muzyki.
2. Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), poprawność językową, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać:
* miejsca od 1 do 2 w kategorii klas I-III
* miejsca od1 do 2 w kategorii klas IV-VI
* nagrodę specjalną publiczności
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wszyscy zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 9 grudnia oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD, pen-drive.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.
3. Opiekunowie konkursu: Martyna Antoniewicz i Anna Gawroniak.
4. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na
stronie internetowej szkoły www.szp6.tk

Login Form