wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Święto Patrona

W dniu 18.10.2012 Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich obchodziła swoje Święto Patrona, które jest dla całej społeczności szkolnej ważnym wydarzeniem. W uroczystym apelu o godzinie 10.00 wzięli udział uczniowie klas II-VI , nauczyciele, wychowawcy, pracownicy szkoły.

Piękne przedstawienie ukazujące Braci Barskich przygotowała Małgorzata Worsztynowicz wraz z Kółkiem Teatralnym. Widzowie obejrzeli scenki, w których patroni odwiedzają współczesny Śrem. Konfrontacja dwóch różnych epok sprzyjała poznaniu sposobów myślenia i działania ludzi żyjących w tak odległych czasach, jak i obecnych. Dużą atrakcję stanowił renesansowy taniec w wykonaniu uczennic klas szóstych, który zachwycił wszystkich zgromadzonych w holu szkoły. Widzowie podziękowali aktorom za grę i wspaniały występ gromkimi brawami.


Ten dzień był także wyjątkowy dla dzieci z klas I, które podczas uroczystego apelu zostały pasowane na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.

Punktualnie o godzinie 17.00 dyrektor Szkoły Maciej Formaniak powitał zaproszonych gości, rodziców, nauczycieli- wychowawców i oczywiście najmłodszych członków społeczności szkolnej. W uroczystości wzięli udział: Agnieszka Stępa- Przewodnicząca Rady Rodziców, Jarosław Kociucki- Przewodniczący Rady Szkoły oraz Barbara Jabłońska -Naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych. Widzowie z wielką uwagą obejrzeli występy dzieci ze szkolnego Koła Teatralnego, które zaprezentowały swoje talenty aktorskie w przedstawieniu pt. „Bracia Barscy i ich epoka”. Piękny taniec i nastrojowa muzyka wprowadziły wszystkich w niepowtarzalny nastrój renesansowej epoki, w której żyli i działali patroni szkoły. Jednak dzieci klas I z niecierpliwością oczekiwały na najważniejszą część uroczystości, którą było pasowanie na ucznia SP nr 6. Uroczyście ślubowały:

Być dobrym uczniem. Przestrzegać zasad obowiązujących w szkole. Wykorzystywać czas przeznaczony na naukę. Rozwijać siebie, swoją wiedzę i umiejętności. Kochać swoją Ojczyznę- Polskę.

Następnie przy dźwiękach Poloneza, na scenie kolejno pojawiały się klasy : I a, I b, I c, I d i I e. Dyrektor Szkoły dotykając mieczem ramienia każdego pierwszoklasisty wypowiadał słowa: Pasuję cię na ucznia Szkoły Podstawowej nr 6. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały swoją pierwszą legitymację szkolną, akt ślubowania oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców, Urząd Miejski w Śremie oraz wydawnictwo MAC.

 

 

 

 

Login Form