poniedziałek, października 25, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO RELIGII 2021/2022

Wykaz podręczników do religii- rok szkolny 2021/22

Klasa I

Pan Bóg jest naszym Ojcem (dwie części)- podręcznik dla klasy pierwszej szkoły podstawowej+ karty pracy; ks. Marcin Wojtasik, ks. Paweł Płaczek, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa II

Chcemy poznać Pana Jezusa (dwie części) - podręcznik z ćwiczeniami do nauki religii dla drugiej klasy szkoły podstawowej, red. ks. Paweł Płaczek, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa III

Przyjmujemy Pana Jezusa- podręcznik dla klasy trzeciej szkoły podstawowej + karty pracy; Szpet J., Jackowiak D., Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa IV

Jestem chrześcijaninem- podręcznik dla klasy czwartej szkoły podstawowej; Szpet J., Jackowiak D., Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa V

Bóg szuka człowieka (dwie części)- podręcznik dla klasy piątej szkoły podstawowej, ks. Marcin Wojtasik, s. Beata Zawiślak, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa VI

Jezus nas zbawia (dwie części)- podręcznik z ćwiczeniami dla klasy szóstej szkoły podstawowej, s. Beata Zawiślak, ks. dr Marcin Wojtasik, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa VII

Spotkanie ze Słowem - podręcznik dla klasy siódmej szkoły podstawowej; Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Klasa VIII

Aby nie ustawać w drodze- podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej; Jan Szpet, Danuta Jackowiak, Wydawnictwo: Księgarnia Świętego Wojciecha

Login Form