poniedziałek, stycznia 24, 2022
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ÓSMOKLASISTO, CO DALEJ?

Uczniowie klas ósmych biorą udział w cyklicznych spotkaniach z przedstawicielami szkół średnich, którzy odwiedzją Szóstkę. Ich celem jest zapoznanie z ofertą edukacyjną placówek, oferowanymi kierunkami kształcenia, możliwościami rozwoju i zdobycia odpowiednich kwalifikacji zawodowych. W czwartek 20 lutego SP nr 6 odwiedzili nauczyciele z Zespołu Szkół Rolniczych w Grzybnie. Dzięki prezentacji multimedialnej ósmoklasiści poznali zawody, do których przygotowuje szkoła, możliwość skorzystania z darmowego internatu i dobrego dojazdu ze Śremu. Uczniowie otrzymali ulotki reklamowe ze szczegółowymi informacjami oraz zaproszenie na drzwi otwarte i spotkanie z dyrekcją szkoły.

Login Form