poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PROJEKT EDUKACYJNY English ??? – Yes, I can!

Kolejny etap projektu edukacyjnego pt. English??? - Yes, I can!!! zakończony! Projekt prowadzony przez p. Joannę Duszczak był tym razem skierowany dla klas III, IV, V i trwał przez cały rok szkolny 2017/2018.
Celem projektu edukacyjnego było rozbudzenie  wśród uczniów zamiłowania do nauki języka angielskiego. Pokazania uczniom jak ważna w dzisiejszych wielokulturowych czasach jest znajomość języka, kultury i obyczajów.


Moim głównym celem było zachęcenie dzieci do poznawania języka angielskiego poprzez tworzenie projektów utrwalających  poznane na lekcjach słownictwo oraz wyrażania, które mogą im się przydać nie tylko podczas podróży do obcych krajów, ale także ułatwią im lepszy start na dalszych etapach edukacyjnych ich nauki.
Poprzez prowadzony projekt chciałam również zwrócić uwagę moich uczniów na:
- pokazu korzyści płynących z uczenia się języków obcych oraz podkreślenie ich roli i znaczenia w naszym życiu,
- zachęcanie do przełamywania barier językowych w prezentowaniu swoich umiejętności lingwistycznych,
- przybliżenie uczniom aspektów kulturowych krajów anglojęzycznych,
-budzenie i rozwijanie ciekawości poznawczej uczniów poprzez stworzenie im różnorodnych możliwości obcowania z językiem angielskim,
-doskonalenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji,
- rozwijanie kreatywności, pomysłowości i odpowiedzialności za podejmowane działania,
-rozwijanie umiejętności komunikowania się w języku angielskim.
Korzyści dla uczniów płynące z prowadzonych zajęć:
- rozbudzenie ich ciekawości,
- umiejętność zastosowania podstawowych wyrażeń w języku angielskim,
- doskonalenie tworzenia wypowiedzi pisemnych na tematy zawarte w podstawie programowej dla klasy 3, 4 i 5,
- nagroda i docenienie wkładu pracy uczniów poprzez prezentację ich efektów na tablicach szkolnych, pokazach prezentacji multimedialnych na lekcjach języka angielskiego, stronie internetowej szkoły oraz portalu społecznościowym Facebook. 

 

 

 

Termin projektu:     SOLVE THE RIDDLE

WRZESIEŃ 2017, edukacja matematyczna

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było przygotowanie łamigłówki oraz ilustracji do niej.
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Andrzejczak Szymon, Hecht Samanta, Kominek Olga, Grześkowiak Adam, Mocydlarz Zuzanna, Tasiemski Wojciech
3D: Zięba Zofia, Wąsik Borys, Korcz Borys, Dziuba Kalina, Kasperski Iwo, Szcześniak Grzegorz
3E: Cwojdzinska Maja, Siczyńska Julia, Żolik Dawid, Kaczmarek Filip

alt

 

Temat projektu:    MY BIRTHDAY

PAŹDZIERNIK 2017, edukacja kulturowa

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było opisanie swojej imprezy urodzinowej na podstawie przeprowadzonej w klasie lekcji kulturowej pt. „Birthdays around the word” oraz dołączenie zdjęcia ze swojego przyjęcia urodzinowego.
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Hecht Samanta, Kominek Olga, Grześkowiak Adam, Mocydlarz Zuzanna, Czeterbok Iga, Pawłowska Matylda, Misiak Laura, Wojna Zofia
3D:Skrzypczak Nikola,  Wąsik Borys, Korcz Borys, Jaskulska Gabriela, Pałęcka Dominika

alt

 

Temat projektu:    MY FAVOURITE PETS

LISTOPAD 2017, edukacja przyrodnicza

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było wybranie zwierzęcia, które dobrze znają i opisanie jego wyglądu oraz dołączenie zdjęcia. Celem projektu było przećwiczenie konstrukcji gramatycznej have got i hasn’t got.
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Andrzejczak Szymon, Czaplicka Maja, Czeterbok Iga,Hecht Samanta, Grześkowiak Adam, Mocydlarz Zuzanna, Flasza Zuzanna, Czaplicka Maja, Musielak Kacper, Domagalski Jakub, Wachowiak Igor, Misiak Laura,
3D: Skrzyp Zuzanna, Zięba Zofia, Pałęcka Dominika, Dziuba Kalina
3E: Kaczmarek Filip, Końpa Alicja

alt

 

Temat projektu:    THE LIFE CYCLE OF AN ANIMAL

GRUDZIEŃ2017, edukacja przyrodnicza

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było zgromadzenie informacji o cyklu wybranego przez siebie zwierzęcia i przygotowaniu plakatu, na którym przedstawią i opiszą ten cykl.
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Hecht Samanta, Kominek Olga, Grześkowiak Adam, Nawrocki Kordian, Czeterbok Iga,  Misiak Laura, Musielak Kacper
3D:Korcz Borys, Wąsik Borys,  Jaskulska Gabriela, Pałęcka Dominika, Grygier Wiktoria, Kasperski Iwo, Dudek Marcin, Tomczak Oliwier
3E:Jerzyk Natalia, Siczyńska Julia, Kaczmarek Aleksandra, Kaczmarek Filip

alt

alt

 

Temat projektu:    THIS IS A MOSAIC. COUNT THE SHAPES

STYCZEŃ 2018, edukacja matematyczna i plastyczna

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było stworzenie na kartce papieru mozaiki na wybrany przez siebie temat. Dzieci miały używać kształty figur geometrycznych poznanych na lekcji oraz dowolnych tworzyw potrzebnych do stworzenia mozaiki. Celem projektu było również powtórzenie liczebników 1-100 oraz konstrukcji How many…?  
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Andrzejczak Szymon, Tasiemski Wojciech, Domagalski Jakub, Łabutka Łucja, Hecht Samanta, Kominek Olga, Grześkowiak Adam,  Musielak Kacper,  Czeterbok Iga, Pawłowska Matylda, Misiak Laura, Wojna Zofia , Mocydlarz Zuzanna,
3D:Skrzypczak Nikola, Korcz Borys, Jaskulska Gabriela, Pałęcka Dominika, Zięba Zofia, Grygier Wiktoria, Ziobroń Laura, Spychała Adam, Skrzyp Zuzanna
3E: Mańkowska Natalia, Kaczmarek Aleksandra,  Kwasiborski Gabriel,  Marciniak Tobiasz, Kozak Piotr, Dorsz Wojciech

alt

 

Temat projektu:    MY FAVOURITE CLOTHES

LUTY 2018, edukacja społeczna

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było wyklejenie z gazety swojej ulubionej gwiazdy i ubranie jej w inne wycięte elementy, a następnie opisanie jej. Celem projektu było przećwiczenie słownictwa związanego z ubraniami, kolorami oraz konstrukcją gramatyczną I’m wearning...
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowejna korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Hecht Samanta, Kominek Olga, Grześkowiak Adam, Mocydlarz Zuzanna, Flasza Zuzanna, Czaplicka Maja, Musielak Kacper, Domagalski Jakub, Wachowiak Igor, Czeterbok Iga, Pawłowska Matylda, Misiak Laura, Wojna Zofia
3D:Broniarz Antoni, Zięba Zofia, Kasperski Iwo, Jaskulska Gabriela, Korcz Borys, Skrzypczak Nikola, Pałęcka Dominika
3E: Kaczmarek Aleksandra, Maja Cwojdzinska

alt

 

Temat projektu:    MY CHORES LIST

MARZEC 2018, edukacja społeczna

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było napisanie listy swoich domowych obowiązków dołączając do nich obrazek lub zdjęcie. Celem zadania było powtórzenie dni tygodnia oraz powtórzenie słownictwa dotyczącego obowiązków, które uczniowie wykonują w domu
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowejna korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Andrzejczak Szymon, Czaplicka Maja, Czeterbok Iga, Hecht Samanta, Grześkowiak Adam, Mocydlarz Zuzanna, Flasza Zuzanna, Czaplicka Maja, Musielak Kacper, Domagalski Jakub, Wachowiak Igor, Misiak Laura
3D: Dominika Pałęcka, Jaskulska Gabriela, Borys Korcz

alt

 

Temat projektu:    HOW CAN YOU KEEP FIT?

KWIECIEŃ 2018, wychowanie fizyczne

Cele projektu:    Zadaniem uczniów było wykonanie projektu na temat tego jak można utrzymać formę. Technika pracy była dowolna. Uczniowie mieli szansę przedstawić pomysły na to jak poprzez aktywność fizyczną oraz zdrowy tryb żywienia możemy cieszyć się dobrym zdrowiem.
Sposób prezentacji:    Prezentacja prac na gazetce korkowejna korytarzu szkolnym
Osoby uczestniczące w projekcie:    3A: Mocydlarz Zuzanna, Szczerbaczewicz Klaudia, Wojna Zofia, Tasiemski Wojciech, Tomyślak Wiktor, Grześkowiak Adam, Misiak Laura, Flasza Zuzanna, Musielak Kacper, Pawłowska Matylda, Domagalski Jakub, Hecht Samanta, Kominek Olga, Wachowiak Igor
3D:
3E: Solibieda Nina, Plewiński Gracjan, Kaczmarek Olga, Siczyńka Julia, Marciniak Tobiasz

alt

 

 

KARTA PROJEKTU EDUKACYJNEGO KLASY V
2017/2018 

 

Temat projektu: DRESSING A STAR

Wrzesień, 2017

Cele projektu: Zadaniem uczniów było poszukanie zdjęcia całej postaci – ulubionej gwiazdy, wyciwycięcie jej i przyklejenie na kartkę papieru. Następnie uczniowie ubranie gwiazdy w nowe wycięte rzeczy. Na końcu  uczniowie opisali nowy strój gwiazdy podając też uzasadnienie dlaczego wybrali właśnie taki strój. Celem projektu było zadania było przećwiczenie czasu Present Continuous, oraz słownictwa dot. nazw ubrań oraz porządku przymiotników w zdaniu. Sposób prezentacji: Prezentacja prac na lekcji

Osoby uczestniczące w projekcie: 5A: Wolniewicz Julia, Sarbinowski Bartosz 5B: Michalska Maja, Jagodziński Jakub 5C: Ciesielski Kacper, Michalak Patryk, Bartkowiak Emil, Łączniak Damian, Stürmer Kacper 5D: Karczewska Natalia, Zwolan Nastazja, Nowak Martyna, Kołutkiewicz Adrian, Kasperska Michalina, Krajczyńska Pola, Loga Laura, Matecka Agata, Tereba Szymon, Litke Nadia

 


Temat projektu: A BIOGRAPHY OF A WORLD FAMOUS PEOPLE

Listopad, 2017

Cele projektu: Zadaniem uczniów było znalezienie informacji o sławnej osobie i napisaniu jej krótkiej biografii. Zadanie miało na celu ćwiczenie umiejętności selekcjonowania wybranych wiadomości oraz posługiwanie się Internetem jako narzędziem do pozyskania informacji o gwieździe, ćwiczenie użycia czasu Past Simple w zdaniach.

Sposób prezentacji: Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym

Osoby uczestniczące w projekcie: 5A: Wolniewicz Julia, Wajszczak Weronika, Sarbinowski Bartosz, Ratajczak Oskar 5B: Michalska Maja, Pawlak Michał 5C: Piaskowy Bartosz, Bartkowiak Emil, Skrzypek Franciszek, Stürmer Kacper, Ciesielski Kacper 5D: Litke Nadia, Matecka Agata, Kaźmierczak Olga, Krajczyńska Pola, Roszak Jędrzej 5E: Talarczyk Nadia, Chycka Gabriela, Bednarek Barbara, Żurek Viktoria, Łysiak Dorian

alt 

 

 

Temat projektu: MY SCHOOL TIMETABLE

Styczeń, 2018

Cele projektu: Zadaniem uczniów było stworzenie swojego wymarzonego planu lekcji za pomocą znaku charakterystycznego dla nazwy danego przedmiotu szkolnego. Zadanie miało na celu przypomnienie dni tygodnia oraz pracę z nowym słownictwem dot. nazw przedmiotów w szkole

Sposób prezentacji: Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym

Osoby uczestniczące w projekcie: 5A: Wolniewicz Julia, Wajszczak Weronika, Sarbinowski Bartosz, Ratajczak Oskar, Wika Julia, Walkowiak Aleksander, Czajka Zuzanna 5B: Statucki Ziemowit, Michalska Maja, Wolniewicz Julia, Worobiew Bartosz, Sodkiewicz Oliwia 5C: Bartkowiak Emil, Michalak Patryk, Ciesielski Kacper, Parzysz Adam, Skrzypek Franciszek 5D: Walewska Marcelina, Matecka Agata, Świdurski Rafał, Kaźmierczak Olga 5E: Kohaniuk Natalia, Skrzyp Marta, Żurek Viktoria, Talarczyk Nadia, Bednarek Barbara, Chycka Gabriela

alt

alt

 

 

 

Temat projektu: SCHOOL PROJECT

Luty, 2018

Cele projektu: Zadaniem uczniów było stworzenie krótkiej notatki dotyczącej jakiegoś szkolnego wydarzenia, konkursu, przedstawienia lub wycieczki udzielając odpowiedzi na pytania pomocnicze. Do opisu uczniowie dołączyli również zdjęcie. Zadanie miało na celu przećwiczenie czasu Past Simple.

Sposób prezentacji: Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym

Osoby uczestniczące w projekcie: 5A: Walkowiak Aleksander, Wolniewicz Julia, Statucka Jagoda, Ratajczak Oskar, Sarbinowski Bartosz 5B: Worobiew Bartosz, Maja Wiśniewska 5C: Ciesielski Kacper, Emil Bartkowiak, Franciszek Skrzypek, 5D:Kasperska Michalina , Loga Laura 5E: Bednarek Barbara, Chycka Gabriela

alt

 

 

 

Temat projektu: A MOVIE REVIEW

Kwiecień, 2018

Cele projektu: Zadaniem uczniów było stworzenie krótkiej notatki dotyczącej jakiegoś szkolnego wydarzenia, konkursu, przedstawienia lub wycieczki udzielając odpowiedzi na pytania pomocnicze. Do opisu uczniowie dołączyli również zdjęcie. Zadanie miało na celu przećwiczenie czasu Past Simple.

Sposób prezentacji: Prezentacja prac na gazetce korkowej na korytarzu szkolnym

Osoby uczestniczące w projekcie: 5A: Ratajczak Oskar, Czajka Zuzanna, Walkowiak Aleksander 5B: Kaczmarek Bartosz, Filip Kacper, Statucki Ziemowit, Jagodziński Jakub, Bartkowiak Emil 5C: Ciesielski Kacper, Skrzypek Franciszek, Tomczak Bartosz, Srürmer Kacper, Szydłowski Mateusz, Michalak Patryk, Łączniak Damian 5D: Przybylska Małgorzata, Joachimiak Zuzanna, Kołutkiewicz Adrian, Roszak Jędrzej, Krajczyńska Pola, Loga Laura, Marcinkowski Marek, Czubanowska Aleksandra, Tereba Szymon, Zwolan Nastazja, Walewska Marcelina. Kasperska Michalina, Świdurski Rafał 5E: Talarczyk Nadia, Bednarek Barbara,

alt

 

 

 

 

 

Login Form