czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

SPOTKANIE Z DIETETYKIEM

W klasie IV b na lekcji przyrody gościła pani dietetyk Katarzyna Witkowska. Spotkanie odbyło się 30 kwietnia z inicjatywy pani Ewy  Świdurskiej- nauczyciela przyrody w SP nr 6. Zaproszony gość przybliżył uczniom pojęcie zdrowia oraz co wpływa na jego zachowanie: 50 % styl życia, 20 % środowisko, 20 % genetyka, 10 % opieka zdrowotna.  W dalszej części lekcji pani Kasia przedstawiła zasady zdrowego stylu życia, ze szczególnym uwzględnieniem prawidłowego  odżywiania, zgodnego z najnowszą piramidą żywienia i aktywności fizycznej.  Pokazała proporcje między różnymi grupami produktów spożywczych w codziennej diecie. Szczególną uwagę zwróciła na ilość wypitej wody (8 szklanek) oraz posiłków w ciągu dnia (4-5).  Uczniowie chętnie brali udział w lekcji, szczególnie w części  pt. „Zdrowy talerz” dotyczącej prawidłowego komponowania posiłków.  Lekcja bardzo się podobała i dzieci zgodnie wyraziły chęć ponownego spotkania z panią dietetyk.

Login Form