poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Bezpieczny Tydzień w SP 6- podsumowanie

W Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie po raz dziewiąty przeprowadzono „Bezpieczny Tydzień” pod patronatem Rady Programu Bezpieczne Miasto.  Partnerami  przedsięwzięcia byli:  Komenda Powiatowa Policji oraz  Straż Miejska w Śremie.
     W dniach: 9-13.05.2016 uczniowie Szóstki uczestniczyli w konkursach, przedstawieniach, spotkaniach mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych oraz lekcjach, podczas których poruszano tematykę zachowań ryzykownych i przeciwdziałania przemocy.
Uczniowie klas IV – VI uczestniczyli w spotkaniach z st. asp. Krzysztofem Tomaszewskim, na których przeprowadzono pogadanki na temat bezpiecznego korzystania z Internetu, zagrożeń w sieci oraz cyberprzemocy.  Dzieci z klas  III  wzięły udział w pokazie pierwszej pomocy przedmedycznej który poprowadziła pani Małgorzta Bródka, a następnie uczniowie napisali test pod okiem pani Elżbiety  Formaniak .  Drużyny klas IV  mogły wykazać się swoją wiedzą w konkursie przygotowanym w formie testu pt. „Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym”, natomiast klasy V w konkursie pt. „Bezpieczeństwo w sieci”. Z pokazem musztry policyjnej dotarli do nas uczniowie klasy policyjnej przy Zespole Szkół Technicznych im. Hipolita Cegielskiego, którzy podjęli się próby wyszkolenia naszych dzieciaków. Uczniowie klas II spotkali się z panią Martą i Dawidem Grześkowiakiem, właścicielami  „Spa dla Psa” w Gołębinie Starym, którzy przeprowadzili z dziećmi pogadankę na temat zachowania wobec psa oraz opowiadali o tym, jak ogromna odpowiedzialności spoczywa na właścicielach posiadających  czworonogi. Do turnieju, zorganizowanego wraz z Klubem RELAX, „Fair Play oraz  bezpieczeństwo na boisku i trybunach” przystąpiły drużyny klas I, które rozegrały emocjonujące mecze.  Uczniom klas VI zaproponowano udział w turnieju wiedzy i umiejętności pt. „Profilaktyka zachowań ryzykownych” oraz „Edukacja i profilaktyka pożarowa”.  Ekspertem czuwającym nad prawidłowością przebiegu konkursu był dzielnicowy Komendy Powiatowej  Policji w Śremie st. sierż. Tomasz Kolański.
Piątek był ostatnim dniem podsumowującym wszystkie działania. O godzinie 9.50 odbyło się uroczyste spotkanie dyrekcji, nauczycieli, partnerów Bezpiecznego Tygodnia oraz laureatów konkursów i turniejów. Zwycięzcom  klasowych  zmagań wręczono dyplomy, wyróżnienia oraz nagrody.  Wśród zaproszonych gości  znaleźli się między innymi: zastępca burmistrza Śremu Bartosz Żeleźny (przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto), naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Barbara Jabłońska oraz przedstawiciel Straży Miejskiej pan Damian Bąk.
Koordynatorem wszystkich działań na terenie szkoły była Joanna Kowalska a wspierali ją: Martyna Antoniewicz, Hanna Worsztynowicz, Joanna Kardasz, Dawid Grześkowiak, Małgorzata Bródka, Elżbieta Fromaniak, Agata Kociucka, Barbara Majchrzak, Małgorzata Worsztynowicz.

alt

alt

alt

alt

Login Form