poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY 2016

 

We wtorek - 5 kwietnia uczniowie szóstych klas napisali pierwszy poważny egzamin i sprawdzili swoje umiejętności oraz wiedzę.  Powtórki przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty trwały wiele miesięcy.

O rezultatach dowiemy się dopiero w czerwcu, kiedy każdy uczeń otrzyma zaświadczenie informujące o jego wyniku (będą na nim podane cztery wyniki wyrażone w procentach: z części pierwszej- ogólny i szczegółowe z języka polskiego oraz matematyki i z części drugiej- języka obcego nowożytnego).
O godzinie 9.00 rozpoczął się sprawdzian z części polonistyczno- matematycznej. Dzieci musiały odpowiedzieć na pytania dotyczące zamieszczonego tekstu Jana Rurańskiego pt. „Kakao”, napisać ogłoszenie o spotkaniu ze słynnym podróżnikiem, przeanalizować wiersz Leopolda Staffa pt. „Jarzębina” i napisać kartkę z pamiętnika na temat pomagania innym ludziom. W części matematycznej badano między innymi umiejętności odczytywania wykresów, obliczania czasu, pola i objętości wielokątów, oznaczania temperatury.
O godzinie 11.45 uczniowie  przystąpili do egzaminu z języka angielskiego.  Teksty do 4 pierwszych zadań zostały odtworzone z płyty. W kolejnych pytaniach dzieci musiały spośród podanych odpowiedzi wybrać jedną prawidłową. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosił 45 minut.
W Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich do sprawdzianu przystąpiło 103 uczniów.

 

alt

alt

Login Form