czwartek, października 28, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Zapisy 2014/2015

SZKOŁA PODSTWOWA NR 6

IM. BRACI BARSKICH

W ŚREMIE

 

O G Ł A S Z A

 

W DNIACH OD 17.02 – 07.03.2014

W GODZ. 8.00 – 15.30

PROWADZONE BĘDĄ

ZAPISY DZIECI

Z ROCZNIKA 2007 i 2008 (I PÓŁROCZE)

W/G PROCEDUR ZAWARTYCH W STATUCIE SZKOŁY (ROZDZ.4 §17)

 

DRUKI :

  • Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej
  • Podanie o przyjęcie do szkoły-dla dzieci zameldowanych poza obwodem szkoły

MOŻNA POBRAĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ    www.sp6.srem.pl

lub osobiście w sekretariacie szkoły.

 

(Podania dzieci spoza obwodu rozpatrywać będzie komisja powołana przez dyrektora szkoły.)

 

 

DO POBRANIA:

 

 

 

Login Form