czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Informacja o naborze

Szkoła Podstawowa nr 6 im Braci Barskich

prowadzi nabór

dzieci 5–cio i 6-cio letnich do oddziału przedszkolnego, oraz dzieci 6-cio i 7-dmio letnich do klas pierwszych na rok szkolny 2013/2014.

Do końca marca 2013

Informacje pod nr tel.: 61 28 36 508

Wymagane dokumenty, które należy złożyć w sekretariacie szkoły w celu przyjęcia kandydata do Szkoły Podstawowej to:

  • wypełniony wniosek, (znajduje się w dziale do pobrania)
  • akt urodzenia (do wglądu - w celu identyfikacji roku urodzenia)

Login Form