niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Bezpieczny uczeń

We wtorek, 23.X.2012 r. w holu szkoły odbyły się spotkania dla uczniów klas IV, V i VI z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Śremie st. sierż. Tomaszem Kolańskim oraz pedagogiem szkolnym Jolantą Kujawa-Wełyczko.

Tematem spotkań było: Co uczeń szkoły powinien wiedzieć na temat bezpiecznych zachowań?

 

W swobodnej rozmowie z dzielnicowym i pedagogiem uczniowie poruszali takie zagadnienia jak:

· bezpieczna droga do szkoły,

· kontakty z osobami obcymi,

· kontakty nawiązywane przez Internet,

· bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu i telefonów komórkowych,

· substancje uzależniające,

· reagowanie w niebezpiecznych sytuacjach w szkole i poza szkołą.

Podczas spotkań każdy uczeń otrzymał od pani pedagog wizytówkę z najważniejszymi numerami telefonów: alarmowych, telefonu zaufania oraz „Niebieskiej Linii”. Wizytówka zaopatrzona w logo szkolnego programu profilaktycznego „Bezpieczny Tydzień” zawiera również dane kontaktowe naszej szkoły. Niech służy naszym uczniom jak najlepiej! Pani pedagog ogłosiła też konkurs dla klas na wykonanie gazetki ściennej związanej z poruszanymi tematami bezpieczeństwa uczniów.

Na koniec uczniowie mieli możliwość indywidualnie porozmawiać z dzielnicowym na wybrane tematy, podzielić się swoimi obserwacjami w temacie ich bezpieczeństwa.

B E Z P I E C Z N A S Z K O Ł A – B E Z P I E C Z N Y U C Z E Ń

 

 

 


Login Form