wtorek, listopada 30, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

W ramach Bezpiecznego Tygodnia dnia 10. 05. 2016 roku zorganizowano w naszej szkole  konkurs pt. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

Celem konkursu było:
*popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
*kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
*popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
*popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
W konkursie brało udział 5 drużyn po 10 uczniów z każdej klasy IV. Drużyny odpowiadały na pytania, za które można było zdobyć od 0 do 3 punktów. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja w składzie: przewodnicząca p. Julita Walkiewicz, przedstawiciele Straży Miejskiej: Komendant Marian Goliński oraz Grzegorz Mularczyk.

             Wszyscy godnie reprezentowali swoje klasy i wykazali się wspaniałą wiedzą oraz przygotowaniem. Zwycięzcami zostali uczniowie:

I miejsce klasa 4  C  : Maksymilian Bartz i Wiktor Myszkiewicz
II miejsce klasa 4 A : Jakub Chuchracki i Paulina Grzyb
III miejsce : klasa 4  D: Zofia Genderka i Stanisław Panas

Na specjalne wyróżnienie zasłużyła Paulina Grzyb , która wykazała się dużą wiedzą z zakresu ruchu drogowego.
Opiekę nad konkursem sprawowały panie: Julita Walkiewicz oraz Martyna Antoniewicz.

Login Form