Title
ANEKS DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 2023-2024
1 11 downloads
2024-01-23
Plan pracy wychowawczo-profilaktycznej rok szkolny 2023-2024
1 18 downloads
2024-01-23
Regulamin jadalni
1 4 downloads
2023-09-07
Ciepły posiłek – deklaracja
1 50 downloads
2023-09-07
Karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej
1 76 downloads
2023-04-06
Załącznik 1-3 do procedury bezpieczeństwa
1 8 downloads
2023-04-06
Załącznik 4 do procedury bezpieczeństwa
1 7 downloads
2023-04-06
Wykaz programów
1 21 downloads
2023-04-06
Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie
1 166 downloads
2023-09-15
Regulamin wycieczek szkolnych
1 32 downloads
2023-04-06
Regulamin udzielania pomocy finansowej o charakterze motywacyjnym
1 18 downloads
2023-09-19
Raport o stanie dostępności
1 14 downloads
2023-04-06
Program profilaktyczno – wychowawczy
1 27 downloads
2023-04-06
Procedury tworzenia oddziałów sportowych
1 26 downloads
2023-04-06
    Skip to content