VII GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

„Wiersze, które bawią i uczą”

 

Dnia 11 maja 2023 r. w naszej szkole odbył się VII Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I i II pod hasłem “WIERSZE, KTÓRE BAWIĄ I UCZĄ”, organizowany przez panie: Iwonę Baran, Katarzynę Gulińską, Elżbietę Kociembę i Grażynę Kozak. Przystąpiło do niego 18 uczniów z 9 szkół podstawowych naszej gminy: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 6, Katolickiej Publicznej SP, SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, SP Bodzyniewo i SP Dąbrowa.

Konkurs miał na celu propagowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań literackich oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Wszystkich uczestników uroczyście przywitała pani dyrektor, Alina Kozłowska. Konkurs prowadziła nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, pani Iwona Baran. Jury pod przewodnictwem logopedy, pani Elżbiety Kociemby oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny.

Uczestnicy konkursu wspaniale zaprezentowali swoje talenty recytatorskie. Po wnikliwej analizie komisja wyłoniła następujących laureatów:

I miejsce: Gabriela Karalus z SP Bodzyniewo

II miejsce ex aequo: Rita Knyspel z Katolickiej Publicznej SP i Filip Korzeniewski z SP nr 6

III miejsce: Franciszek Tomczyk z SP nr 4.

Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Został też przygotowany słodki poczęstunek. Fundatorami wszystkich nagród była Rada Rodziców SP nr 6.

Bardzo dziękujemy Paniom za przygotowanie uczniów do konkursu, gratulujemy zwycięzcom i zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnym konkursie recytatorskim.

Comments are closed.
Skip to content