SZKOLNY KONKURS Z JEZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS 5

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLAS V „I speak English”

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa Nr 6 z im. Braci Barskich

Cele konkursu:

1. Popularyzowanie nauki języka angielskiego wśród najmłodszych.

2. Motywowanie uczniów do samodzielnej nauki języka angielskiego oraz rozwijania zainteresowań językowych.

3. Poszerzenie i utrwalenie poznanego słownictwa.

4. Stworzenie uczniom możliwości sprawdzenia swojego poziomu wiedzy na tle innych uczniów w szkole.

Zasady konkursu:

1. Konkurs „I speak English.” przeznaczony jest dla uczniów klas V.

2. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie.

3. Uczniowie zgłaszają swój udział w konkursie najpóźniej do dnia 19 maja 2023r. do p. Martyny Antoniewicz lub p. Anny Kubiszewskiej na idzienniku.  

4. Konkurs odbędzie się 29 maja 2023r. o godzinie 12:45 na terenie szkoły w sali 208 (jeżeli liczba uczniów przewyższy liczbę miejsc w Sali to zostanie wyznaczona kolejne lub inne pomieszczenie).

5. Wyniki konkursu będą przekazane uczniom po sprawdzeniu prac po konkursie. 

6. Zwycięzcą konkursu „I speak English” zostanie osoba, która uzyska największą ilość punktów a więc popełni najmniejszą ilość błędów.

7. Zwycięzca I miejsca otrzyma nagrodę główną oraz dyplom. Dla uczniów, którzy zdobędą II i III miejsce przewidziane są drobne nagrody oraz dyplomy . Fundatorem nagród jest Rada Rodziców przy SP6

8. Sytuacje, które nie zostały przewidziane w regulaminie rozstrzyga organizator konkursu.

Forma oraz przebieg konkursu:

1. Konkurs posiada formę zadań sprawdzających wiedzę uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem tekstu pisanego, komunikacji, słownictwa, gramatyki przewidzianego programem nauczania w klasie V szkoły podstawowej.

2. Konkurs „I speak English” jest jednoetapowy. Składa się z  pytań i podanych do nich 4 odpowiedzi.

3. W teście jedna odpowiedź, dwie, trzy lub wszystkie mogą być poprawne.

4. Konkurs trwa 45 minut a godzina jego rozpoczęcia to 12:45 (dlatego proszę być już pod salą na przerwie)

5. W razie trudności z wyłonieniem zwycięzcy organizator może przeprowadzić dogrywkę: zadania będą obejmować tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski i odwrotnie. Forma również odpowiedzi zadań typu A,B,C,D

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU !!!!

Comments are closed.
Skip to content