poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

POWIATOWY KONKURS LANGUAGE...

Dnia 21 listopada 2018 roku odbył się w naszej szkole Etap Powiatowy Konkursu Language Reactions and  Functions Master dla klas VI. Celem konkursu było promowanie uzdolnień językowych uczniów, rozwijanie świadomości językowej uczniów oraz zapoznanie i przygotowanie uczniów z zakresu funkcji i środków językowych do czekającego ich egzaminu ósmoklasisty.   Uczniowie na rozwiązanie testu mieli  60 minut. Obejmował on zagadnienia z zakresu funkcji językowych oparte na krótkich tekstach i materiałach ikonograficznym oraz zadania sprawdzające znajomość środków językowych.
Laureatami zostali:
I miejsce: Wiktoria Ziółek  SP 6 w Śremie
II miejsce:  Miłosz Michałowski  SP4 w Śremie
III miejsce:   Jakub Wiatr  SP4 w Śremie
Nagrody główne i dyplomy otrzymali uczniowie, którzy zajęli I-III miejsca.
Zwycięzcom konkursu bardzo gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach językowych.

Login Form