czwartek, października 28, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

Dnia 12 października w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich odbyła się piękna uroczystość. W poczet uczniów szkoły przyjęto 80 pierwszoklasistów. Wydarzenie uświetnili swą obecnością zaproszeni goście: zastępca Burmistrza Śremu, pan Bartosz Żeleźny i przewodnicząca Rady Rodziców, pani Agnieszka Stępa.


Prowadząca uroczystość, uczennica klasy czwartej, Agata Gaj powitała gości, dyrekcję, rodziców i oczywiście bohaterów wydarzenia – pierwszoklasistów. Następnie głos zabrali: dyrektor szkoły Maciej Formaniak i  z-ca burmistrza Bartosz Żeleźny, którzy zwrócili się w ciepłych słowach do uczniów i ich rodziców.
Po przemówieniach nadszedł czas na część artystyczną. Uczniowie klas pierwszych, przygotowani przez wychowawczynie: p. Iwonę Baran, p. Dorotę Berger, p. Grażynę Kozak i p. Mariolę Labrzycką wspaniale zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie. Następnie wystąpiły dzieci z kółka teatralnego, prowadzonego przez p. Małgorzatę Worsztynowicz. Przybliżyli widowni postaci patronów szkoły, prezentując przedstawienie o Braciach Barskich.
Po części artystycznej pierwszoklasiści w uroczystej atmosferze złożyli ślubowanie na sztandar szkoły, powtarzając słowa przysięgi po pani dyrektor  Alinie Kozłowskiej. Następnie każda z czterech klas przy dźwiękach poloneza wstępowała na scenę, gdzie pan dyrektor dokonał pasowania, dotykając ramienia każdego ucznia drewnianą szablą. Wychowawczynie rozdały dzieciom akty mianowania i legitymacje szkolne.
Zwieńczeniem uroczystości było spotkanie w salach lekcyjnych, w których czekały na dzieci upominki ufundowane przez Urząd Miejski i Radę Rodziców. Ten dzień na pewno długo pozostanie w pamięci pierwszoklasistów.

alt

alt

alt

alt

alt

Login Form