niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

KONKURS "YOU CAN SING"

alt

1. CELE KONKURSU:

a) rozbudzanie zainteresowań językami obcymi

b) wyłonienie uczniów uzdolnionych językowo i wspieranie ich w nauce

c) podniesienie poziomu umiejętności językowych (słuchania, mówienia i czytania)

2. REGULAMIN KONKURSU:

a) Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VII Szkoły Podstawowej Nr 6 w Śremie.

b) W skład komisji konkursowej wchodzą nauczyciele języków obcych.

c) Uczestnicy przygotowują piosenkę w języku obcym i prezentują ją przed komisją.

d) Wykonawcy mogą występować solo, w duecie lub w zespole.

e) Dozwolone jest przygotowanie układu choreograficznego urozmaicającego występ.

f) Uczestnicy zobowiązani są do zorganizowania podkładu muzycznego we własnym zakresie.

g) Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Piosenki Obcojęzycznej zakwalifikują się do etapu gminnego.

 

 

Login Form