czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ALARM !

Głośny dzwonek w środku lekcji nie zdarza się codziennie. Tym razem był to sygnał oznaczający ewakuację szkoły.
W czwartek 12 października 2017 r., punktualnie o godzinie 10.00 wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły opuścili budynek i udali się na szkolne boisko. Tutaj sprawozdanie z frekwencji  poszczególnych klas przyjęła od wychowawców pani dyrektor Violetta Banachowicz. Następnie udaliśmy się do sali gimnastycznej, gdzie całą akcję podsumował  wiceburmistrz  Śremu- Bartosz Żeleźny. W swoim wystąpieniu skierował słowa uznania do całej szkolnej społeczności za sprawną i szybką ewakuację.
Na szczęście były to tylko ćwiczenia, w których uczestniczyła także straż pożarna i straż miejska czuwające nad prawidłowością jej przebiegu. Akcja miała na celu sprawdzenie stopnia opanowania umiejętności zachowania się w sytuacji zagrożenia pożarem, poruszania się w budynku zgodnie z drogami ewakuacyjnymi oraz przejścia w wyznaczone miejsce. Egzamin zdany na 6!

Login Form