poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ZDROWIE NA 6

W środę 7 czerwca odbył się Szkolny Konkurs Zdrowotny dla klas drugich pod hasłem „Zdrowie na 6”. Jego główne cele to: wzbogacanie wiedzy o zdrowiu oraz rozwijanie umiejętności podejmowania właściwych decyzji związanych z zachowaniem bezpieczeństwa w różnych sytuacjach.

2-osobowe reprezentacje wszystkich klas drugich wypełniały karty pracy, a następnie odpowiadały na wylosowane pytania z następujących kategorii:
­    Promocja zdrowia
­    Higiena na co dzień
­    Zdrowe odżywianie się
­    Bezpieczeństwo w codziennym życiu

Odpowiedziom poszczególnych zespołów uważnie przysłuchiwało się jury, którego głównym ekspertem była pani higienistka Agnieszka Mąkowska. Drugoklasiści znakomicie poradzili sobie z zadaniami prezentując bogatą wiedzę w zakresie ochrony zdrowia.

Poziom wiedzy uczniów bardzo wyrównany, a różnica w zdobytej ilości punktów niewielka. Pierwsze miejsce zajęła klasa II f, drugie – klasy II a i II d,  na trzecim miejscu znalazły się klasy II b i II c, a na czwartym II e i II g.  Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy  oraz nagrody ufundowane przez Radę Rodziców. Konkurs opracowały i zorganizowały panie: Iwona Baran, Dorota Berger i Roma Szklanny.

 

Login Form