niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

IV GMINNY KONKURS RECYTATORSKI

Dnia 5 maja 2017r. w Szkole Podstawowej  nr 6 w Śremie odbył się IV Gminny Konkurs Recytatorski dla klas I i II pt. "WIERSZE, KTÓRE BAWIĄ I UCZĄ" pod patronatem burmistrza Śremu. Przystąpiło do niego 31 uczniów z  11 szkół podstawowych naszej gminy: SP nr 1, SP nr 2,  SP nr 4, SP nr 6, SP Katolicka, SP im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, SP Bodzyniewo, SP Dąbrowa, SP Krzyżanowo, SP Pysząca i SP Zbrudzewo.
Konkurs ma na celu propagowanie literatury dziecięcej, rozwijanie zainteresowań literackich oraz doskonalenie umiejętności recytatorskich. Jury pod przewodnictwem wicedyrektor SP nr 6 Wioletty Banachowicz oceniało dobór repertuaru, interpretację utworu, pamięciowe opanowanie tekstu oraz ogólny wyraz artystyczny. Uczestnicy konkursu wspaniale zaprezentowali swoje talenty recytatorskie.
           Po wnikliwej analizie komisja wyłoniła następujących laureatów:
I miejsce: Emilia Główna z SP 1 i Roksana Piasecka z SP 4   
II miejsce: Marta Krzyżaniak z SP Bodzyniewo i Emilia Bączkiewicz z Katolickiej SP                     
III miejsce: Gabriela Jaskulska z SP nr 6 i Magdalena Statucka z  SP nr 2
           Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Fundatorami nagród był UMiG w Śremie oraz Rada Rodziców działająca w SP nr 6.
Konkurs zorganizowały panie: Iwona Baran, Katarzyna Gulińska, Elżbieta Kociemba, Grażyna Kozak i Romualda Szklanny.

alt

alt

alt

 

Login Form