niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

KONKURS „You Can Sing”

Zapraszamy do udziału
w Konkursie Piosenki Obcojęzycznej „You Can Sing”- etap szkolny
Konkurs Piosenki odbędzie się 24 listopada 2016 roku godz.11:40  w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.


I. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas I-VI.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch etapach edukacji : klasy I-III i IV-VI.
3. Występować można jako solista lub duet.
4. Uczniowie zgłaszają swój udział do 21 listopada 2016 r. swojemu nauczycielowi języka angielskiego
5. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku obcym trwającą nie dłużej niż ok 5 minut.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych musi być jedynie nagranie instrumentalne na płycie CD, pen-drive (bez słów, półplayback).
7. Płytę z podkładem muzycznym należy przynieść w przed dzień konkursu tj. 23listopada 2016 r. do swojego nauczyciela języka angielskiego. W dniu konkursu prowadzące nie odpowiadają za ewentualne problemy z nagraniem.  
8. Uczeń powinien rozumieć słowa piosenki.
9.Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika .
10.Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.


Show us your vocal capabilities!

alt

Regulamin Konkursu Piosenki Obcojęzycznej
„You Can Sing”- etap szkolny


Konkurs Piosenki odbędzie się 24 listopada 2016 roku godz.11:40 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.
I. Cele konkursu:
* prezentacja umiejętności wokalnych i językowych uczniów,
* propagowanie nauki języków obcych poprzez piosenkę,
* promowanie aktywności twórczej wśród uczniów,
* motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego w ciekawy i przyjemny sposób,
* promocja nowych talentów,
* utrwalenie i wzbogacenie leksyki, praca nad poprawną wymową,
* przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień – przezwyciężenie tremy i stresu, umiejętność zachowania się na scenie,
* budzenie wiary we własne siły i talent.
II. Warunki uczestnictwa:
1. Udział w konkursie mogą brać uczniowie klas I-VI.
2. Konkurs zostanie przeprowadzony na dwóch etapach edukacji : klasy I-III i IV-VI
3. Występować można jako solista lub duet.  
4. Uczniowie zgłaszają swój udział do dnia 21 listopada swojemu nauczycielowi języka angielskiego
5. Wykonawcy przygotowują i prezentują dowolną piosenkę w języku obcym trwającą nie dłużej niż ok. 5 minut.
6. Podkładem muzycznym podczas przesłuchań konkursowych musi być jedynie nagranie instrumentalne na płycie CD, pen-drive (bez słów, półplayback).
7. Płytę z podkładem muzycznym należy przynieść w przed dzień konkursu tj. 23 listopada do swojego nauczyciela języka angielskiego. W dniu konkursu prowadzące nie odpowiadają za ewentualne problemy z nagraniem.  
8. Uczeń powinien rozumieć słowa piosenki.
9.Repertuar i ruch sceniczny zależą od inwencji twórczej uczestnika .
10.Piosenki nie mogą zawierać niecenzuralnych treści.
III. Ocena i nagrody:
1. Oceny wykonawców dokona Jury, w składzie którego znajdą się dwaj nauczyciele języka angielskiego.
2. Jury będzie oceniać stronę muzyczno-wokalną (walory głosowe, muzykalność), poprawność językową, interpretację prezentowanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
3. W wyniku przesłuchań Jury może przyznać:
* miejsca od 1 do 3 w kategorii klas I-III
* miejsca od 1 do 3 w kategorii klas IV-VI
* nagrodę specjalną publiczności
4. Decyzje Jury są ostateczne.
5. Wszyscy zwycięzcy otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
IV. Postanowienia końcowe:
1. Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie uczestnictwa do dnia 21 listopada oraz dostarczenie podkładu muzycznego na płycie CD, pen-drive do 23 listopada.
2. Uczestnik zezwala na wykorzystywanie i przetwarzanie informacji osobowych zawartych w karcie zgłoszeniowej na potrzeby konkursu.
3. Opiekunowie konkursu: Martyna Antoniewicz, Joanna Duszczak, Anna Gawroniak.
4. Lista zwycięzców oraz sprawozdanie z imprezy zostanie zamieszczone na
stronie internetowej szkoły www.szp6.tk

Login Form