czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

WIELKI TEST WIEDZY O SP6

Dnia 12.10.2016 odbył się konkurs dla klas 4-6 z okazji 25-lecia szkoły. Była to wyjątkowa okazja do sprawdzenia stanu wiedzy o naszej „Uczniowskiej Ojczyźnie”. Celem konkursu było kształtowanie więzi emocjonalnej ze swoim miejscem zdobywania wiedzy, ugruntowanie poczucia tożsamości uczniowskiej jak również sama integracja dzieci. W konkursie udział wzięło po dwóch reprezentantów z każdej klasy. Jako zespół rozwiązywali test, który składał się z zadań zamkniętych i otwartych. Pytania dotyczyły szkoły jako obiektu (np. jaki numer widnieje na drzwiach pokoju nauczycielskiego?), ale także szkoły jako społeczności (np. podaj nazwiska obecnego dyrektora i wicedyrektorów SP 6). Test trwał 45 min. Uczniowie naradzali się i debatowali nad odpowiedziami. Pieczę nad konkursem sprawowały Panie: Martyna Antoniewicz i Anna Gawroniak. Fundatorem nagród była Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6.

Wyłoniono zwycięzców zostali nimi:
I miejsce klasa 6D Anna Wawrzyniak i Agata Szczepaniak.
II miejsce klasa 5 C Klara Ściubeł i Zuzanna Statucka.
III miejsce klasa 6 B Mateusz Chiliński i Patryk Matuszkiewicz

Login Form