poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

BEZPIECZNA +

W bieżącym roku szkolnym SP nr 6 przystąpiła do realizacji zadań w ramach projektu skierowanego do uczniów klas I i II,  pod hasłem „Bezpieczna +”. Jego celem  jest integrowanie i pogłębianie działań wychowawczych oraz profilaktycznych podejmowanych przez placówkę, zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa, stworzenia przyjaznego klimatu, przeciwdziałania przemocy w szkole. Wszystko to odbywać się  będzie we  współpracy z rodzicami, samorządem uczniowskim i instytucjami wspomagającymi- Policją, Strażą Pożarną, Śremskim Ośrodkiem Kultury, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Klubem „Warta” oraz przedstawicielami środowiska lokalnego. W ramach projektu zorganizowane zostaną spotkania z rodzicami, warsztaty, odbędzie się Piknik Jesienny, który rozpocznie Rajd śladami Braci Barskich. Wspólnie z rodzicami weźmiemy udział w projekcji filmu pt. „Ernest i Celestyna” w Kinoteatrze „Słonko”.  Rodzice i uczniowie otrzymają odpowiednio broszury i gazetki przygotowane specjalnie z myślą o uczestnikach programu. Projekt zakończymy i podsumujemy w grudniu.

Login Form