czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

KONSTYTUCJA 3 MAJA

altKażdy z nas rodzi się w jakiejś ojczyźnie, wśród ludzi, którzy mówią tym samym językiem, mają podobną tradycję, troszczą się o swoją ojczyznę i w razie potrzeby jej bronią. Urodziliśmy się w Polsce, która na przestrzeni tysiąca lat przechodziła różne wydarzenia radosne i bolesne.


Dlatego też spotkaliśmy się 2 maja, aby uczcić dwieście dwudziestą piątą rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dla wszystkich Polaków majowe święto jest dniem szczególnym. Dzień trzeciego maja ustanowiono świętem narodowym w dowód pamięci o przodkach, którzy pragnęli ocalić kraj przed upadkiem. Był rok 1791, w Warszawie obradował Sejm Czteroletni zwany Wielkim, zupełnie niepodobny do innych sejmów w dawnej Rzeczpospolitej. Nie można go było zerwać przez wypowiedzenie liberum veto, a w ławach poselskich zasiadali ludzie, którzy nie chcieli opuścić Warszawy, dopóki nie zatwierdzą ustawy, dzięki której Polska otrzyma silny rząd i nowoczesną armię.
Konstytucja 3 Maja 1791 roku była pierwszą demokratyczną konstytucją w Europie i drugą na świecie po Konstytucji Stanów Zjednoczonych – ustawą określającą zasady rządzenia w państwie. O tych wydarzeniach w krótkim montażu słowno-muzycznym przypomniały naszej społeczności szkolnej uczennice klasy 6a: Maja Czubała, Ewelina Krasnowska, Adrianna Ratajczak i Agnieszka Walkowiak. Podczas uroczystego apelu nie zabrakło patriotycznych wierszy i pieśni.

alt

Login Form