niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ŚLUBOWANIE U BARSKICH

Dzień Edukacji Narodowej- 14 października 2015 r. z pewnością na długo pozostanie w pamięci uczniom klas I. Tego dnia wszyscy pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów  Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich.  
Punktualnie o godzinie 9.00 w holu szkoły rozpoczęła się uroczystość. Uczennice klas VI powitały młodszych kolegów, ich rodziców, nauczycieli i dyrekcję szkoły:  Macieja Formaniaka, Alinę Kozłowską i Wiolettę Banachowicz oraz zaproszonych gości: burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego oraz Barbarę Jabłońską – naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych.
Pierwszoklasiści w odświętnych strojach z wielkim zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie pt. „Bracia Barscy” przygotowane przez uczniów z Kółka Teatralnego pod kierunkiem pani Małgorzaty Worsztynowicz. Spektakl wielokrotnie wywołał uśmiech na ich twarzach, zdumienie oraz zaciekawienie. Na pewno przybliżył osoby patronów „Szóstki”: Jana, Andrzeja i Macieja Barskich, którzy stali się wzorem postępowania dla kolejnych pokoleń.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy wypowiadali słowa ślubowania:
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką, sprawiać radość rodzicom i nauczycielom!”
Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, mianując każde dziecko drewnianym mieczem. W tym momencie pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej.
Zwieńczeniem tego wydarzenia było wręczenie uczniom pamiątkowych aktów mianowania, legitymacji szkolnych oraz upominków ufundowanych przez Radę Rodziców i Urząd Miejski w Śremie.
Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów w Szkole Podstawowej nr 6,  aby czas w niej spędzony, wesoło upływał wśród serdecznych przyjaciół!

 

Login Form