czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

alt

W ramach Bezpiecznego Tygodnia dnia 7. 05. 2015 roku zorganizowano w naszej konkurs pt. „Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym”.  

Celem konkursu było:
*popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
*kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu, *popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
*popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
Konkurs poprzedzono spotkaniem z Panami ze Straży Miejskiej, na którym uczniowie utrwalili wiedzę z zakresu ruchu drogowego i mogli zasięgnąć dodatkowych informacji przygotowując się do konkursu.
W konkursie brały udział cztery drużyny łącznie licząc 11 uczniów z klas czwartych. Każda drużyna odpowiadała na pytania, a punktację w skali od 0 do 2 punktó za wypowiedź, przyznawała komisja w składzie: przedstawiciele Straży miejskiej Panowie: Młodszy Inspektor Jarosław Kmieciak oraz Młodszy Inspektor Grzegorz Jankowiak. Natomiast rolę przewodniczącej pełniła Pani Psycholog Kinga Osinkowska.

Wszyscy godnie reprezentowali swoje klasy i wykazali się wspaniałą wiedzą i przygotowaniem. Zwycięzcami zostali uczniowie
 I miejsce klasa 4 A : Adrian Wawrzyniak oraz Emilia Jankowiak.
II miejsce klasa 4D : Jakub Flasza, Jakub Brzeziński, Joanna Szałek
III miejsce :
klasa 4 C: Alicja Kociucka, Wojciech Parzysz, Mateusz Kaczmarek
klasa 4 B: Julia Komorniczak, Kamil Kossakowski, Lidia Pietrzak
Na specjalne wyróżnienie zasłużył Jakub Flasza, który wykazał się dużą wiedzą z zakresu ruchu drogowego.
Opiekę nad konkursem sprawowały panie: Martyna Antoniewicz i Grażyna Ogrodowska.

 

alt

alt

 

Login Form