poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Program - Bezpieczny Tydzień

alt

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 6

VIII edycja

patronat

Rada Programu Bezpieczne Miasto Śrem

         TERMIN: 11 – 15.05.2015 r.

PARTNERZY:

 1. Komenda Powiatowa Policji w Śremie
 2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
 3. Straż Miejska w Śremie
 4. Urząd Miasta w Śremie
 5. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 6 w Śremie

PRZEBIEG:

poniedziałek: 11 maja 2015 r. klasy III, hol szkoły, 3 lekcja

 • Pierwsza pomoc przedmedyczna - pokaz i przedstawienie edukacyjne dla  

uczniów klas III, osoba odpowiedzialna: M. Bródka, współpraca E. Formaniak

wtorek: 12 maja 2015 r. klasy I (Ia-2 godz. Ib 3 godz. Ic-4 godz. IIIb-5 godz.) boisko lub sala gimnastyczna (w zależności od pogody),

 • Czy pies musi gryźć?” prowadzący: nadkom. E. Kasińska KP Policji w Śremie, z udziałem weterynarz – J. Janiak z psem Giza.

            osoba odpowiedzialna: J. Kujawa-Wełyczko, partner – Komenda Powiatowa Policji w Śremie

środa: 13 maja 2015 r. klasy I (Id-2 godz. Ie 3 godz. If-4 godz.) boisko lub sala gimnastyczna(w zależności od pogody),

 • Czy pies musi gryźć?” prowadzący: nadkom. E. Kasińska KP Policji w Śremie, z udziałem weterynarz – J. Janiak z psem Giza.

            osoba odpowiedzialna: J. Kujawa-Wełyczko, partner – Komenda Powiatowa Policji w Śremie

czwartek: 14 maja 2015 r. klasy IV, V i VI, 3 lekcja, boisko lub sala gimnastyczna (w zależności od pogody)

Happening klas IV-VI pod hasłem „Mam otwarte oczy – mówię STOP przemocy”

osoba odpowiedzialna: J. Kujawa-Wełyczko, współpraca J. Kowalska, Samorząd Uczniowski.

W trakcie happeningów nastąpi wręczenie nagród laureatom konkursów, turniejów wiedzy z udziałem zaproszonych gości, partnerów BT.

W innych terminach odbywają się:

        

 • klasy VI „Cyberprzemoc”, 19 marca i 16 kwietnia 2015 r. sala nr 8, zajęcia prowadzone przez funkcjonariuszy Wydziału ds. Nieletnich KPP w Śremie K. Tomaszewskiego, K. Tabatta i A. Jankowskiego

osoba odpowiedzialna: J. Kujawa-Wełyczko

 • klasy II zajęcia na temat „Bezpiecznego korzystania z Internetu” kwiecień 2015 r.

osoba odpowiedzialna: M. Antoniewicz

 • klasy VI „Edukacja i profilaktyka pożarowa”, 22 kwietnia, 5 lekcja, hol szkoły na parterze. Spotkanie prowadzi S. Drozd, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Śremie
 • grupa chętnych uczniów z klas IV-VI, przygotowanie układu tańca HIP HOP, 30 kwietnia 2015 r. 3 lekcja. Prowadzący: J. Jabłońska
 • klasy III - wprowadzenie do działań pierwszej pomocy przedmedycznej, kwiecień 2015 r.

osoba odpowiedzialna: M. Bródka i E. Formaniak

 • Klasy II „Pies mój przyjaciel” 6 maja 2015 r. sala nr 11; (II b,e 2 lekcja, II c 3 lekcja, II a,d 4 lekcja). Spotkania z psami różnych ras: (cane corso italiano, shar-pei, chow chow, yorkshire terrier, buldożek francuski), prowadzi M. Grześkowiak „Spa dla Psa”

osoba odpowiedzialna: D. Grześkowiak

 • Klasy IV - „Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym" termin do ustalenia, spotkanie prowadzi funkcjonariusz Straży Miejskiej,

osoba odpowiedzialna: M. Antoniewicz, G. Ogrodowska

 • Lekcje wychowawcze w klasach IV-VI prowadzone przez wychowawców klas według scenariusza przygotowanego przez pedagoga szkolnego. Temat: Mam otwarte oczy – mówię STOP przemocy”, 7 maja 2015 r. 3 lekcja
 • Konkursy wiedzy i umiejętności: 7 maja 2015 r. 3 lekcja

- drużyny klas IV„Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym", konkurs drużyn w formie testu, sala nr   ,

osoba odpowiedzialna: M. Antoniewicz, współpraca: G. Ogrodowska, partner: Straż Miejska w Śremie

- drużyny klas V„Bezpieczeństwo w sieci”, konkurs drużyn w formie testu, sala nr 218,

osoba odpowiedzialna: J. Kardasz

- drużyny klas VI„Profilaktyka zachowań ryzykownych” „Cyberprzemoc” i „Edukacja i profilaktyka pożarowa”, turniej wiedzy - biblioteka

osoba odpowiedzialna: J. Kujawa-Wełyczko, partnerzy: Powiatowa Straż Pożarna w Śremie kom. S. Drozd, Komenda Powiatowa Policji w Śremie, dzielnicowy T. Kolański, współpraca A. Kociucka

 • Klasy V - „Bezpieczeństwo w sieci” miesiąc kwiecień/maj, spotkania prowadzi J. Kardasz
 • Konkurs dla klas IV-VI, zilustrujcie hasło „Mam otwarte oczy - mówię STOP przemocy” – transparenty, tematyczny ubiór. Ocenie podlega prezentacja całego zespołu klasowego podczas happeningu: IV-VI 15.05. 2015 r.

osoba odpowiedzialna: H. Worsztynowicz

 • Oprawa plastyczna BT,
 • Dyplomy, zaproszenia, wizytówki Bezpiecznego Tygodnia -

                                               NAGRODY:

Zwycięzcy konkursów otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez

Radę Programu „Bezpieczne Miasto Śrem„ i sponsorów.

SPONSORZY:

 • Jan van Tarss ARCHITECTURE
 • Gabinet Protetyczny M. Worsztynowicz
 • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe M.M. Kardasz
 • firma CARTON
 • Rada Rodziców

           

Zespół realizujący program Bezpieczny Tydzień:

 1. Jolanta Kujawa-Wełyczko - koordynator programu
 2. Martyna Antoniewicz
 3. Joanna Kardasz
 4. Joanna Kowalska
 5. Hanna Worsztynowicz
 6. Małgorzata Bródka
 7. Elżbieta Formaniak
 8. Dawid Grześkowiak
 9. Agata Kociucka
 10. Grażyna Ogrodowska
 11. Leszek Wawrzynowicz

Login Form