czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

OGÓLNOPOLSKIE WYBORY KSIĄŻEK

W czwartek- 5 marca, nasza szkoła uczestniczyła w Ogólnopolskich Wyborach Książek zorganizowanych z inicjatywy pani bibliotekarki- Agaty Kociuckiej. Dzieci z klas II-VI na przygotowanych kartach do głosowania wypisywały tytuły książek, które ostatnio czytały i chciałyby, aby znalazły się w szkolnym księgozbiorze.
O organizacji wyborów uczniowie zostali poinformowani przez radiowęzeł oraz plakaty zachęcające do wzięcia w nich udziału. W bibliotece przygotowano urnę, do której wrzucano karty do głosowania z informacją o ulubionych  książkach. Specjalnie powołana komisja przeanalizowała wyniki, opracowała sprawozdanie i przesłała je do organizatora, którym jest redakcja miesięcznika „Biblioteka w Szkole”. Patronat nad wyborami objęła pani Minister Edukacji Narodowej- Joanna Kluzik- Rostkowska.  
Dzięki analizie wyników poznamy zainteresowania uczniów i postaramy się dostosować księgozbiór do ich potrzeb. Ogólnopolskie Wybory Książek umożliwiły także dzieciom zapoznanie się  z zasadami wyborów i kształcenie postaw obywatelskich.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Login Form