niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Próbny sprawdzian klas VI

W czwartek 4 grudnia 2014 r. 107 uczniów klas szóstych przystąpiło do pierwszego próbnego sprawdzianu. Na rozwiązanie wszystkich zadań przeznaczono 80 minut.


Podczas sprawdzianu, szóstoklasiści zmagali się z zadaniami obejmującymi program z języka polskiego oraz z matematyki.  Uczniowie musieli wykazać się umiejętnością czytania tekstu ze zrozumieniem, rozwiązać zadania typu „prawda”, „fałsz”, odpowiedzieć na pytania dotyczące analizy utworu pt. „Wierszyk o wronach” oraz zamieszczonego komiksu. Na podstawie tego ostatniego, dzieci redagowały opowiadanie o przygodzie Tytusa, Romka i A’Tomka.
W części matematycznej na uczniów czekały rozmaite obliczenia, które sprawdzały wiedzę między innymi z geometrii, umiejętność czytania tabel i diagramów oraz sposób radzenia sobie z zadaniami tekstowymi.  
Za poprawne rozwiązanie całości testu uczniowie mogą uzyskać maksymalnie 37 punktów.
Kolejna próba sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności odbędzie się już w styczniu, a właściwy sprawdzian szóstoklasisty będzie miał miejsce 1 kwietnia 2015 roku.

alt

Login Form