poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PASOWANIE PIERWSZOKLASISTÓW

alt17 października 2014r. na długo pozostanie w pamięci uczniów klas I. Tego dnia o godzinie 17:00 miała miejsce piękna uroczystość pasowania wszystkich pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.
Dzieci od kilku tygodni przygotowywały się do tej chwili.

W odświętnych, galowych strojach, przy dźwiękach poloneza zajęły wyznaczone miejsca. Prowadzące uroczystość uczennice klas VI powitały młodszych kolegów, ich rodziców i nauczycieli,  dyrekcję szkoły:  Macieja Formaniaka, Alinę Kozłowską i Wiolettę Banachowicz oraz zaproszonych gości: burmistrza Śremu Adama Lewandowskiego, przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Sportu- Wojciecha Majchrzaka i przewodniczącą Rady Rodziców Agnieszkę Stępę.
Pierwszoklasiści wspólnie zaprezentowali swoje zdolności recytatorskie i wokalne, a później z wielkim zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie pt. „Bracia Barscy” przygotowane przez uczniów z Kółka Teatralnego pod kierunkiem pani Małgorzaty Worsztynowicz.
Następnie w niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym pierwszacy ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom oraz nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor dokonał symbolicznego pasowania na ucznia, mianując każde dziecko specjalnym mieczem. W tym momencie pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona społeczności szkolnej.
Ukoronowaniem tego wydarzenia było wręczenie uczniom pamiątkowych aktów mianowania, legitymacji szkolnych oraz upominków ufundowanych przez Radę Rodziców i Urząd Miejski.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły!

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Login Form