poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

BEZPIECZNY TYDZIEŃ 2014 - PIATEK

alt

PIĄTEK -16 maja 2014 r.

            Dzisiejszego dnia podsumowaliśmy siódmą edycję szkolnego programu Bezpieczny Tydzień. To miły dzień: uroczyste spotkanie z zaproszonymi gośćmi, partnerami programu, nagrody, wspomnienia i próba oceny czego nauczyliśmy się w tym roku.  

 Poza nauczycielami szkoły wiedzę i umiejętności przekazywali uczniom m.in.: Ewa Kasińska, Krzysztof Tomaszewski, Michał Kasprzak, Tomasz Kolański z Komendy Powiatowej Policji w Śremie, Marta Migacz ze Straży Miejskiej, Sławomir Drozd – komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Śremie, weterynarz Justyna Janiak, M.D. Grześkowiak - „Spa dla psa”.

      Laureatom konkursów nagrody wręczali m.in.: przewodniczący Rady Programu Bezpieczne Miasto Śrem, w-ce burmistrz Bartosz Żeleźny, naczelnik Pionu Edukacji i Usług Społecznych Barbara Jabłońska, kpt. Danuta Klarzyńska z KPPSP w Śremie, Marian Goliński komendant Straży Miejskiej oraz dyr. Maciej Formaniak.

Podczas podsumowania padły także słowa uznania od partnerów imprezy za organizację i stałe poszerzanie zakresu działań Bezpiecznego Tygodnia.

Fundatorami nagród byli:

  • Jan van Tarss ARCHITECTURE
  • Gabinet Protetyczny M. Worsztynowicz
  • Pośrednictwo Ubezpieczeniowe M. M. Kardasz
  • Rada Rodziców
  • Spa dla Psa”
  • Ewa Dziemidowicz - Fundacja Dzieci Niczyje

Pedagog szkolny, Jolanta Kujawa-Wełyczko oraz Justyna Janiak otrzymały z rąk nadkom. E. Kasińskiej specjalne podziękowanie za wkład włożony w realizację zadań Bezpiecznego Tygodnia.

            Zespół realizujący tegoroczny program to: Jolanta Kujawa-Wełyczko - koordynator programu, Martyna Antoniewicz, Joanna Stelliga-Bąk, Joanna Kardasz, Agata Kociucka, Małgorzata Bródka, Elżbieta Formaniak, Dawid Grześkowiak, Hanna Worsztynowicz, Julita Walkiewicz.

            Dziękujemy wszystkim za współpracę i udział w zadaniach. Mamy nadzieję, że praca ta przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów zarówno w szkole, jak i poza nią.

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Login Form