niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Próbny sprawdzian szóstoklasisty 2014

altW poniedziałek 13 stycznia 2014 roku, o godzinie 9:00 uczniowie najstarszych klas zmierzyli się z próbnym sprawdzianem szóstoklasisty. Przystąpiło do niego 105 uczniów z czterech klas szóstych.

 

 

Test przygotowany przez OKE w Poznaniu zawierał 20 pytań zamkniętych i 6 otwartych. Szóstoklasiści musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące zamieszczonego fragmentu powieści Arkadego Fiedlera pt. „Ryby śpiewają w Ukajali” oraz wiersza Emilii Waśniowskiej pt. „W gabinecie krzywych luster”. Test badał umiejętność czytania tabel, obliczania czasu, temperatury, pola. Uczniowie musieli także napisać zaproszenie do przedstawiciela samorządu lokalnego na organizowaną wystawę fotografii oraz opisać swój najbliższy świat i ocenić, czy jest on uporządkowany, czy też dziwny jak w krzywym lustrze.

Test stanowił rozgrzewkę, przed zasadniczym egzaminem, który w całej Polsce odbędzie się 1 kwietnia. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności oraz zapoznać się z całą procedurą przebiegu sprawdzianu. Zrewidowali to, co już potrafią z tym, nad czym jeszcze powinni popracować, aby wyniki sprawdzianu podsumowującego naukę w szkole podstawowej były jeszcze lepsze.

Obecnie sprawdzian trwa 60 minut. Sprawdza opanowanie przez ucznia umiejętności: czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Wyniki wyrażone są w punktach, osobno dla każdej z umiejętności. W przyszłym roku sprawdzian szóstoklasisty będzie miał już nową formułę, ponieważ do bloku polonistyczno- matematycznego dojdzie jeszcze sprawdzian z języka obcego.

 

alt

 

 

alt

Login Form