poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Spotkanie z pracownikiem Straży Miejskiej

altBEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

PODCZAS PRZEBIEGU BEZPIECZNEGO TYGODNIA

    W ramach Bezpiecznego Tygodnia, w klasach czwartych, odbyło się spotkanie z p.Martą Migacz – pracownikiem Straży Miejskiej dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

Uczniowie klas czwartych zapoznali się z przepisami ruchu drogowego oraz wzięli udział w części praktycznej egzaminu na kartę rowerową.

 

Przedstawiciele klas (po dwóch z każdej) będą reprezentowali klasę podczas obchodów Bezpiecznego Tygodnia w teście wiedzy o ruchu drogowym oraz budowy roweru. Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe oraz zostaną zwolnieni z części pisemnej na kartę rowerową.

            Dodatkowo na zajęciach z języka angielskiego uczniowie rozwijali swoje umiejętności leksykalno – gramatyczne dotyczące budowy roweru oraz wiedzy o ruchu drogowym z użyciem zdań rozkazujących. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez jury. Opiekunem tych działań była p. Ilona Ratajczak

alt

 alt

 

 

 

Login Form