poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ

alt

od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

ZAPISY UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ
NA ROK SZKOLNY 2013 - 2014
od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr6 im. Braci Barskich w Śremie uprzejmie zaprasza Rodziców do zapisu dzieci urodzonych w roku 2006 do klasy I.

 

Informujemy rodziców, że na podstawie nowelizacji przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, do roku 2014 rodzice mogą zdecydować o zapisie do klasy pierwszej dziecka sześcioletniego.

Klasy pierwsze będą prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej według nowej podstawy programowej co zapewni dzieciom łagodne wejście w obowiązki ucznia.

Szkoła przyjmuje dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły (z mocy prawa) oraz poza nim na prośbę rodziców. Decyzję w tej kwestii podejmuje Dyrektor.

         Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, obowiązkiem rodzica jest  powiadomienie szkoły rejonowej o podjęciu / kontynuowaniu nauki przez dziecko w innej niż rejonowa szkoła.

Zapisu dziecka można dokonać w sekretariacie szkoły 

od 01.02.2013 r. do 28.02.2013 r.

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 15.30

Przy dokonywaniu zapisu wymagane są następujące dokumenty do wglądu: akt urodzenia dziecka, jego nr PESEL, dowód osobisty rodzica.

 ABY SPEŁNIĆ PAŃSTWA OCZEKIWANIA, STWORZYLIŚMY SZKOŁĘ PRZYJAZNĄ DZIECIOM I ICH RODZICOM
Proponujemy  bogatą ofertą edukacyjną dla Waszych dzieci. Znajdą one u nas wszystko to, czego potrzebują na tym etapie kształcenia. Odkrywamy i  rozwijamy talenty. Pomagamy w trudnościach.
Dla nas dziecko jest najważniejsze. Codzienną pracą i zaangażowaniem pomagamy  Waszemu dziecku szczęśliwie rosnąć, rozwijać się, zdobywać wiedzę i odnosić sukcesy !
OFERTA SZKOŁY i  JEJ ATUTY:

•     W zajęciach szkolnych stosujemy nowoczesne metody i formy pracy z dziećmi realizowane przez doświadczoną, zaangażowaną i bardzo dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycieli.
•      Wybieramy wraz z dziećmi najlepsze sposoby na ciekawą i wesołą naukę.
•    Systematycznie realizujemy projekty, programy i bierzemy udział w różnych przedsięwzięciach.
•    Zajęcia odbywają się w jasnych, przestronnych salach wyposażonych w liczne pomoce   dydaktyczne.
•    Zajęcia sportowe i rekreacyjne odbywają się w czterech salach gimnastycznych, boisku ze sztuczną murawą, dzięki czemu nasi uczniowie od wielu lat zajmują czołowe miejsca w różnych zawodach i konkursach sportowych.
•    Pomagamy dzieciom pokonywać wszelkie trudności w nauce przy pomocy psychologa, pedagoga i logopedy.
•    Uczniowie biorą udział w licznych konkursach  osiągając wysokie lokaty.
•    W naszej szkole dzieci po zajęciach obowiązkowych mogą  miło i ciekawie spędzić czas w świetlicy szkolnej i  zajęciach pozalekcyjnych.
•    Dzieci mogą zjeść smaczny obiad  w stołówce lub zakupić śniadanie w szkolnym sklepiku.
•    Posiadamy salę komputerową, przenośne laptopy dla uczniów klas I-III,  bibliotekę,  centrum multimedialne.

alt

alt

•    Posiadamy certyfikaty "Szkoła z klasą”, "Szkoła bez przemocy";
•    Szkoła szczyci się  sukcesami wychowanków w konkursach szkolnych, międzyszkolnych, powiatowych i wojewódzkich  oraz o randze ogólnopolskiej.
•    Mamy największą liczbę stypendystów w dziedzinie nauki i sportu.
•    Uczniowie osiągają bardzo wysokie wyniki w zewnętrznych testach sprawdzających.
•    Szkoła jest  organizatorem uroczystości szkolnych i imprez o dużym zasięgu.
•    Na terenie szkoły funkcjonują klasy o profilu: pływackim, piłkarskim, siatkarskim i koszykarskim. Współpracujemy z Klubem Sportowym WODNIK, MKS MOS, UKS 6.
•    Realizujemy program telewizyjny TELE 6, wydajemy gazetkę  „BARSZCZYK”, stronę internetową.
•    Obiekt szkoły jest wyposażony w monitoring wizyjny co zapewnia bezpieczny pobyt dziecka w szkole

ZAPRASZAMY!

 

Login Form