niedziela, października 24, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

POWODZENIA ÓSMOKLASIŚCI!!!

Każdy uczeń kończący ósmą klasę szkoły podstawowej ma obowiązek napisać egzamin sprawdzający stopień opanowania wiadomości i umiejętności objętych programem nauczania. W roku 2021 testy odbywają się 25, 26 i 27 maja. Sprawdzian z języka polskiego trwać będzie 120 minut, z matematyki 100 minut a z języka obcego 90 minut. Wszystkim naszym uczniom życzymy powodzenia!!! 

Login Form