czwartek, października 28, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ

PARTS OF THE BODY &  HAVE GOT
NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ - WCALE NIE MUSI BYĆ NUDNO
Uczniowie pracowali dzisiaj w czteroosobowych zespołach. Każdy otrzymał białą kartkę i podpisał się swoim imieniem. Zadaniem dzieci było narysować postać i jej części ciała, ale kolejno tylko te, które wymieniał nauczyciel. Po 10 sekundach nauczyciel mówił STOP i prosił uczniów, aby przekazywali swoje rysunki kolejnej osobie w grupie. Gra zakończyła się kiedy cała postać była kompletna.
Celem zajęć było powtórzenie słownictwa części ciała oraz nowej konstrukcji.
Po wykonaniu pracy zespołowej, każde dziecko na środku klasy prezentowało powstały obrazek pozostałym - ćwicząc w ten sposób konstrukcję I have got ... i podając najzabawniejszą część ciała z rysunku.
Było naprawdę śmiesznie


LINK DO KLIKNIĘCIA:
https://tiny.pl/rpwmm

 

Login Form