poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

PASOWANIE NA UCZNIA

W czwartek 15 października  pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona uczniów Szkoły Podstawowej nr 6. Uroczystości towarzyszyła ogromna radość, ale też spore emocje. Dzieci przygotowywały się na tę chwilę od początku roku szkolnego i pięknie zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, z godnością odśpiewały hymn narodowy oraz wprowadzenie szkolnego sztandaru. Z wielką uwagą poznały sylwetki patronów SP 6, którymi są Andrzej, Jan i Maciej Barscy, a wiedzę o ich dokonaniach i zasługach dla naszego miasta będą zdobywać w kolejnych latach nauki w Szóstce. Uczniowie klas pierwszych złożyli uroczyste ślubowanie: „Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę! Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem oraz nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom!” Ciepłe i  miłe słowa skierował do dzieci dyrektor szkoły – Maciej Formaniak, zachęcając ich do systematycznej nauki i życząc ogromnych sukcesów. Następnie zaprosił każdą klasę na scenę,gdzie dokonał pasowania pierwszoklasistów na uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie. Ukoronowaniem spotkania było wręczenie pamiątkowych dyplomów przez wychowawców klas pierwszych: Dorotę Berger, Grażynę Kozak oraz Mariolę Labrzycką.

Login Form