poniedziałek, października 18, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Konkurs biblioteczny- Selfie z książką!!!

Każdego roku w październiku obchodzony jest na całym świecie Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Tradycje MMBS sięgają 1999 r., kiedy to Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego (International Association of School Libriarianship – IASL) zainicjowało jego obchody. Z tej okazji zapraszamy uczniów z klas IV-VIII do udziału w konkursie fotograficznym pt.  „Z książką Ci do twarzy”, który stanowi jednocześnie  hasło tegorocznego święta.

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„Z książką Ci do twarzy”

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie.
2. Przedmiotem konkursu jest przedstawienie na fotografii swojej osoby z ulubioną książką (selfie z książką).
3. Cele konkursu:
- promocja książki i czytelnictwa,
- reklama ulubionych książek dla dzieci i młodzieży,
- popularyzacja fotografii jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu,
- prezentacja fotografii jako formy wyrazu artystycznego i wrażliwości estetycznej.
4. Sposób przeprowadzenia konkursu:
- każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 3 prace, które należy przesłać w formacie JPEG na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
- do biblioteki szkolnej należy dostarczyć oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do fotografii.
5. Termin przesłania zdjęć: do dnia 30 października 2020 roku.
6. Kryteria oceny prac konkursowych:
- komisja będzie najwyżej oceniała prace:
• prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,
• charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami,
• oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, przejrzystość, techniczna
poprawność wykonania.
7. Wyniki konkursu oraz fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły: www.sp6.srem.pl oraz wyeksponowane na gazetce w holu szkoły.
8. Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
9. Oceny zdjęć dokona jury powołane przez organizatora. Decyzje jury są ostateczne.
10. Zdjęcia  nie podlegają zwrotowi, a wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponosi uczestnik.
11. Prace bez załączonego oświadczenia o posiadaniu praw autorskich zostaną zdyskwalifikowane.
12. Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu (ustawa o ochronie danych osobowych z dn.29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz.833 z póz. zm.).

ZAPRASZAMY!!!!

Login Form