środa, lutego 08, 2023
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

Organizacja pracy świetlicy w czasie pandemii Covid-19

 

 

Organizacja pracy świetlicy w czasie pandemii Covid-19

w roku szkolnym 2020/21

           W celu zapewnienia dzieciom i nauczycielom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy, istnieje konieczność dostosowania warunków, metod i form opieki do zaistniałej sytuacji, uwzględniając działania profilaktyczne dotyczące Covid-19.

1.   Po każdym wejściu do świetlicy dziecko:

-   zdejmuje i chowa maseczkę

-   dezynfekuje ręce dostępnym płynem

-   zajmuje wybrane przez siebie krzesło, które będzie zajmowało już do końca pobytu w świetlicy w danym dniu (nie można zmieniać, stolików i krzeseł)

-   tornister odkłada przy krześle, a ubranie wierzchnie wiesza, w szatni świetlicowej

-   po zakończeniu zajęć dziecko pozostawia ład i porządek na i pod stolikiem.

2.   Podczas zajęć uczeń korzysta wyłącznie z własnych przyborów i książek (z wyjątkiem kartek do prac plastycznych, które udostępnia świetlica). Dzieci nie wymieniają się przyborami.

3.   W związku z pandemią zajęcia w świetlicy zmieniają dotychczasową formę i będą w większości odbywały się przy stolikach. Dzieci nie mogą bawić się w grupach, korzystać z wykładziny i części zabawek.

4.   W związku z koniecznością przestrzegania reżimu sanitarnego, dzieci będą mogły korzystać z zajęć organizowanych   przy stolikach, takich jak:

           - zajęcia plastyczno-techniczne

           - gry i zabawy stolikowe

           - głośne i ciche czytanie czasopism, książek

         - zagadki, rebusy,

         - zajęcia relaksacyjne

         - oglądanie bajek

         - pogadanki i rozmowy kierowane, tematyczne

         - odrabianie zadań domowych

         - zabawy ruchowe, ćwiczenia w miejscu.

5.   Inne formy zajęć proponowane dzieciom to:

           - zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu-plac zabaw, boisko szkolne

           - spacery po najbliższej okolicy,

           - zajęcia ruchowe na sali gimnastycznej

6.   Gry, książki, puzzle wykorzystywane podczas zabaw przy stolikach będą odkładane w odpowiednio oznaczone miejsce w sali w celu dezynfekcji lub na okres 48 godzin. Dzieci nie korzystają z zabawek, których nie można zdezynfekować.

7.   Podczas pobytu w świetlicy dziecko zobowiązane jest do uczestnictwa w proponowanych zajęciach i wykonywanie poleceń nauczyciela.

Login Form