czwartek, października 21, 2021
   
Text Size

Site Search powered by Ajax

BIBLIOTEKA SZKOLNA COVID19

BIBLIOTEKA SZKOLNA

w czasie COVID-19

Procedury postępowania dotyczące wypożyczania

i zwrotu książek w bibliotece

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Braci Barskich w Śremie

Z dniem 25 maja 2020 roku wznowiona zostaje działalność biblioteki szkolnej. Zbiory można zwrócić w godzinach pracy biblioteki: od poniedziałku do piątku 8.00- 14.00.

czwartek 28.05.2020- klasy I

piątek 29.05.2020- klasy II

poniedziałek 1.06.2020- klasy III

wtorek 2.06.2020- klasy IV

środa 3.06.2020- klasy V

czwartek 4.06.2020- klasy VI

piątek 5.06.2020- klasy VII

poniedziałek 8.06.2020- klasy VIII

W wyznaczonych dniach nie zwracamy podręczników!!! Dokładne terminy i wytyczne dotyczące ich zwrotu zostaną podane w późniejszym czasie na i-dzienniku.

Zasady bezpieczeństwa – korzystanie z biblioteki szkolnej:

1. Ze względów bezpieczeństwa biblioteka szkolna pracuje w określonych rygorach sanitarnohigienicznych.

2. Informacje o procedurach zachowania uczniów oraz warunkach i godzinach świadczonych usług znajdują się na stronie szkoły.

3. Zawiesza się możliwość korzystania z czytelni szkolnej oraz tzw. „wolnego dostępu do półek”, a także publicznego dostępu do sprzętu komputerowego.

4. Miejsce wypożyczeń/zwrotów w bibliotece zostaje specjalnie wydzielone przez nauczyciela bibliotekarza.

5. Z biblioteki szkolnej może korzystać wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

6. Czytelnik nie może korzystać z biblioteki szkolnej, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

7. Na teren biblioteki mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem.

8. Przed wejściem do biblioteki należy obowiązkowo zdezynfekować ręce za pomocą płynu znajdującego się w dozownikach umieszczonych przy wejściu do szkoły.

9. Do biblioteki może wejść jednocześnie tylko jeden czytelnik, pozostali (jeśli w wyznaczonym czasie przybędzie ich więcej) czekają na korytarzu szkoły, zachowując bezpieczną odległość od nauczyciela i innych osób- co najmniej 2 m.

10. Jeżeli czytelnik nie może oddać książek w godzinach otwarcia biblioteki, może to zrobić w innym terminie, jednakże zobowiązany jest wtedy do przyniesienia wypożyczonych zbiorów w reklamówce. Do książek należy dołączyć kartkę z informacją: imię i nazwisko osoby, która wypożyczyła zbiory, klasę oraz nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Książki zostawiamy w portierni.

11. Przyjęte zbiory zostaną odizolowane i wyłączone z wypożyczania na czas kwarantanny.

12. Obowiązek rozliczenia się z biblioteką szkolną mają przede wszystkim pracownicy, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 6 w Śremie oraz wszyscy, którzy z różnych przyczyn kończą pracę lub naukę w szkole.

13. Po wypożyczeniu/zwrocie książek czytelnik jest zobowiązany niezwłocznie opuścić bibliotekę i budynek szkoły.

Login Form